Národné

   • PROJEKT ALINO

   • 29.11.2017 11:00
   • Všetci z našej školy poznajú mimozemšťana ALINA, ktorý dal meno aj tomuto celoslovenskému projektu. Jeho príbeh a spôsob prežitia na Zemi oslovil, vysvetlil a motivoval našich žiakov a prostredníctvom nich aj ich rodiny a príbuzných. Cieľom je vypestovať zodpovednosť voči prírode a Zemi. A verte – neverte darí sa nám to naozaj veľmi dobre.

   • Preto sa aj organizátori celého projektu rozhodli, že odmenia najšikovnejších žiakov našej školy. Najúspešnejší zberači hliníka boli odmenení dobrotou...syrom Babybel, ktorý poznajú naši žiaci aj pod názvom „Super syr“. Odmena ich veľmi potešila, motivovala a už teraz sa tešíme na naše ďalšie výkony i pochvaly.....veď práca šľachtí J a bez práce nie sú koláče.

    Zatiaľ najúspešnejšie kolektívy:

    1. miesto: 4.C

    2. miesto: 1.A

    3. miesto: 2.B

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov