Národné

   • MISIA MODRÁ PLANÉTA

   • 01.12.2017 13:17
   • Misia modrá planéta s Kozmixom je jedinečný celoslovenský projekt zameraný na environmentálnu výchovu na 1. stupni ZŠ. Projekt spája rôzne aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. 

   • Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. S veľkým odhodlaním sa do neho zapojili aj žiaci 4.C triedy so svojou pani učiteľkou, ktorí sa tomuto projektu a aktivitám venujú už druhý rok. Ich úlohou bolo navrhnúť a vybudovať základňu na novej planéte podobnej Zemi. V tímoch nielen postavili základňu, ale riešili aj enviromisie zamerané na dopravu, energie, odpady i zdravý životný štýl. Tie ich postavili pred problémy ochrany životného prostredia, ktorým čelí ľudstvo v súčasnosti. Aktivity zvládli veľmi dobre. Na záver svoju prácu prezentovali aj pred spolužiakmi z iných tried a ich triedna pani učiteľka je na nich patrične hrdá!

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov