Národné

   • Nezabudli sme na recyklohry?

   • 28.02.2018 13:57
   • Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku.

     

   • Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. Každý školský rok je pripravených pre žiakov a učiteľov niekoľko úloh, ktorých splnenie je bodovo ohodnotené. Do programu sme zapojení už viac rokov, usilovne triedime batérie aj drobný elektroodpad. Náš zberný kútik je spolu so zberom papiera umiestnený pri východe zo školy, kde je dobre viditeľný a nedá sa s ničím pomýliť. To, čo kde patrí a ako správne separovať sme znázornili maľbou, aby aj naši najmladší všetko rýchlo a správne pochopili. A tak maskot Asík názorne ukazuje, kam s naším odpadom.

     

   • Naspäť na zoznam článkov