Národné

   • Projekt "Vďaka knihe sme si bližší"

   • 12.11.2018 14:48
   • V jedálni Domova dôchodcov na Brezovci sa stretlo 07.11.2018 10 žiakov z našej školy a 14 seniorov klientov domova, aby sme zahájili Projekt " Vďaka knihe sme si bližší". Toto úvodné stretnutie sme venovali predstaveniu projektu a dohodli sa, akou formou bude projekt pokračovať. 

   • Zároveň sme  strávili príjemné chvíle, kde sme sa porozprávali o knihách. Každé dieťa si prinieslo jednu knihu (buď svoju obľúbenú, alebo tú, ktorú práve čítajú), postupne deti predstavili všetkým seba aj knihu, ktorú si priniesli a vysvetlili, prečo si ju priniesli. 

    O knihách sme potom spolu so seniormi diskutovali. Seniori nám rozprávali jeden po druhom, aké knihy čítali, alebo aj čítajú, ktorá kniha bola ich obľúbená, rozprávali zážitky. Dozvedeli sme sa všeličo. Z rozhovorov sme usúdili, že je dôležité okrem iného nájsť si literatúru veku primeranú. 

    Pán Brezovský - klient domova, bývalý pedagóg a hodnotiteľ Hviezdoslavového Kubína sa ponúkol deťom, že im pomôže pri príprave na HK. Pani Pavolková - klientka domova, ho zároveň pochválila, že majú spoločné stretnutia v ich spoločnej knižnici, kde im nahlas číta a vyzvala, aj ostatných seniorov, aby tam chodili.

     

    Ďalšie naše stretnutia budú prebiehať komornejšie na izbách klientov domova dôchodcov v rámci dobrovoľníckeho programu, ktorý už máme s Domovom dôchodcov rozbehnutý druhý rok.

    FOTO TU

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov