Program Zelená škola

   • Ekoolympiáda 2018

   • 30.01.2018 11:07
   • Všetci vieme, že dobré zvyky je potrebné zachovávať a naša školská ekoolympiáda sa stáva takýmto zvykom. V jej treťom kole sa zišli zástupcovia 5. – 9. ročníkov  a po rozdelení do skupín vytvárali modely ekodomu. 

   • Využili nepotrebný papier, zvyšky látok, farby, konáre, niektorí aj rekvizity z lega a počas troch hodín vzniklo päť  nádherných modelov. Vystavíme ich vo vestibule školy a na základe celoškolského hlasovania vyberieme ten naj ... Ocenenie si ale zaslúžia všetci, pretože naplno pracovali, pomáhali si a snažili sa dodržať „eko-zásady“ nielen pri návrhoch domov, ale aj pri finálnom upratovaní.

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov