Program Zelená škola

   • Dni Zeme 2018 – rotujúca žiacka univerzita

   • 26.04.2018 14:52
   • Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa triedy v našej škole zmenili. Učiteľmi sa stali žiaci, stoly a stoličky sa rozmiestnili na rozličné miesta, tradičná tabuľa, krieda a zošity zrazu nemali nikde svoje miesto. 16 tried a viac ako tristo detí sa presúvalo z triedy do triedy, kde nielen počúvali, ale aj ochutnávali, ovoniavali, súťažili, kreslili, hádali a tak sa dozvedali mnoho nového o rozličných témach. O akých? Nuž o takýchto:
   • 1.A

    Domáce zvieratká

    5.C

    Čo ukrýva les

    1.B

    Zvieratká v lese

    6.A

    Recyklujeme, separujeme

    2.A

    Ovocie a zelenina

    6.B

    Kuchyňa starej mamy

    2. B

    Liečivé rastliny

    7.A

    Bez vzduchu to nejde

    2.C

    Okrasné rastliny

    7.B

    Alternatívne zdroje energie

    5.A

    Operení priatelia v našich záhradách

    8.A

    Čo sa skrýva v komposte

    5.B

    Stopy zvierat v prírode

    8.B

    Alternatívne zdroje stravovania

    Krásny deň, ktorý nám priniesol nielen nové informácie, ale aj radosť, spoluprácu a veíme že aj uvedomenie si toho, akým darom je pre nás všetkých naša Zem.

    FOTO TU

   • Naspäť na zoznam článkov