Program Zelená škola

   • Eko-nudges

   • 10.04.2019 10:15
   • V novom projekte Zelenej školy, ktorý sa práve v týchto dňoch u nás rozbieha,  spolupracujú odborníci z CEEV Živica a Ústavu verejnej politiky (FSEV UK) a jeho základným cieľom je zlepšiť environmentálne povedomie a správanie na školách.

     

   • Cieľom projektu je za pomoci postrčení (nudges) zmeniť správanie cieľovej skupiny, ktorou sú žiaci a zamestnanci základných škôl, prípadne stredných škôl. Cieľom bude postrčiť všetkých účastníkov k environmentálnejšiemu a hospodárnejšiemu správaniu.

    Projekt má niekoľko fáz - prvou základnou fázou je zmapovanie príležitostí, druhou fázou je identifikovanie možných riešení, treťou je zavedenie intervencie a štvrtou monitorovanie a vyhodnotenie účinnosti intervencie. Vo všetkých fázach plánujeme spolupracovať nielen s učiteľkami a učiteľmi, ale aj so žiakmi školy. Žiaci budú môcť myslieť kreatívne, no zároveň vypracujú návrh riešenia environmentálneho problému na škole, tak, aby bol uskutočniteľný, odmerateľný a replikovateľný na iných školách.

    Anketa o pitnom režime

   • Naspäť na zoznam článkov