Súťaže

    • Vianočné prekvapenie
    • Vianočné prekvapenie

    • 20.12.2021 08:39
    • Veselé sviatky Vianočné, 
     pekné cesty polnočné,
     pod stromčekom pekný darček,
     na Silvestra rezký tanček,
     zo zábavy rovný krok a potom šťastný Nový rok.
     Krásne vianočné sviatky Vám prajú žiaci a kolektív základnej školy.
    • viac
    • Vitaj Mikuláš!
    • Vitaj Mikuláš!

    • 06.12.2021 12:27
    • Vitaj, vitaj, Mikuláš,
     čo v batohu pre nás máš?
     Cukríky i čokoládky
     a či dáky perník sladký?
     Celý rok sme poslúchali,
     aj si uši umývali.
     Žiaden z nás sa nebil veru,
     na kolene nemal dieru.
     Tak ako sme sľúbili,
     všetci sme sa ľúbili.
     Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
     nikto z nás už čakať nechce.
    • viac
    • Hviezdoslav medzi nami
    • Hviezdoslav medzi nami

    • 11.11.2021 14:52
    • V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od smrti P. O. Hviezdoslava. A naši ôsmaci nelenili a pripravili rovesnícke vzdelávanie.
    • viac