Národné

   • Pilotný projekt ALINO

   • 20.10.2016 08:23
   • Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku do pilotného projektu  Alino.
    Tento projekt vytvára vzťah detí k ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU a vytvára  ENVIRONMENTÁLNE návyky hravou formou. 

    Alino - logo.jpeg

   • ,,ALINO prežil haváriu svojej vesmírnej lode na Zemi a aby nezahynul , musí zahnať hlad. Na planéte, z ktorej pochádza, sa potraviny vyrábajú z hliníka (odtiaľ meno ALINO, alumínium, Al- hliník).   Deti, ktoré ho našli a skamarátili sa s ním, zbierajú a pripravujú mu hliníkové dobroty.  Hliníkové halušky  (viečka z výrobkov – smotana, jogurty, viečka z nátierok, paštét, rybacích šalátov, tresky v majonéze a pod.).           Hliníkové guľky (hliníkové obaly z malých syrov, čokolád, potravinárske Al fólie). 

    Hliníkové pagáčiky (z plechovíc nápojov, obalov nátierok, Al vrchnákov...). Deti tieto dobroty zbierajú a pripravujú z obalov potravín doma v rodine. Obaly treba očistiť a upraviť  do podoby spomínaných halušiek, guliek a pagáčikov. Potom ich následne cca 1x mesačne prinesú do školy.  Na podporu motivácie zberu hliníkového materiálu sa budú počas jednotlivých mesiacov školského roka na web stránke www.prealina.sk prihovárať deťom mediálne známi ľudia.    
         Všetkým, ktorí pomôžu, srdečne ďakujú autori projektu.
     

   • Naspäť na zoznam článkov