Výchovný poradca

    • Výchovné poradenstvo

    • Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Pelachová
     Kontakt: tel. 043/5832522; evapelachova@post.sk

     Miesto: pracovňa výchovnej poradkyne

     Konzultačné hodiny: utorok  - 12.00 - 14.00 hod.
      (v prípade individuálnych pohovorov a poradenstva je možné dohodnúť si telefonicky iný čas)