Smartbooks

      • https://www.smartbooks.sk/

        Prostredie Smartbooks ponúka možnosti na domáce vzdelávanie. Je to on-line učiteľ, vďaka ktorému dieťa študuje v čase, ktorý mu vyhovuje a v blízkom prostredí. Umožňuje tiež rýchlu a efektívnu kontrolu zo strany rodičov. Naše viacročné skúsenosti potvrdzujú vysokú kvalitu vzdelávacích materiálov, deti ich radi a často využívajú.