Aktuálne pre rodičov

  • Vážení rodičia - zákonní zástupcovia detí, milí naši žiaci!
   • Vážení rodičia - zákonní zástupcovia detí, milí naši žiaci!

   • 26.03.2020 13:32
   • Vzhľadom na to, že Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 aj  naďalej prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania Vám pripomíname, že toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin. Žiaci aj naďalej pokračujú v samoštúdiu.

   •  Domáce vyučovanie žiakov bude zabezpečené prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Domáce úlohy a materiály na domáce štúdium budú žiakom zadávané cez elektronickú triednu knihu s odkazmi na stránku www.bezkriedy.sk, resp. iné podľa pokynu vyučujúceho. Komunikácia musí byť obojstranná, žiaci (pri mladších žiakoch prípadne rodičia) by mali reagovať na pokyny a v prípade potreby odpovedať vyučujúcim alebo triednemu učiteľovi požadovanou formou.
     
    Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne aj rodičov.
     
    Prajeme vám veľa síl a pevné zdravie v tomto neľahkom období
    Mgr. Magdaléna Kubisová, RŠ
   • Naspäť na zoznam článkov