Aktuálne pre rodičov

   • Rozvrh záujmových útvarov (krúžkov) CVČ

   • 12.09.2018 12:32
   • Vážení rodičia, milí žiaci!
    Snažíme sa, aby sme čo najskôr urobili,rozvrh hodín činnosti v krúžkoch. Keď budeme mať pevný termín ktoréhokoľvek krúžku budeme Vás priebežne informovať aj prostredníctvom našej webovej stránky.

   • Kolovrátok: streda od 13.30 v knižnici školy

    Slovenčina pre život I. oddelenie (9.A) streda od 13.30 v 9.A

    Slovenčina pre život II. oddelenie (9.B) utorok 13.30 v 9.B

    Matematika pre život I. oddelenie (9.A) utorok13.30 v 9.A

    Matematika pre život II. oddelenie (9.B)  streda od 13.30 v 9.B

    SQASH streda od 13.30 v Rufine

    Lego šikovné ruky utorok od 14.00 v 5. A

    Modelovanie z hliny štvrtok od 14.05 vo výtvarnej triede (5.C)

    Krúžok PC zručnoctí štvrtok od 13.30 v učebni VT

    Šahový krúžok utorok od 13.30 v 6.A

    Stolný tenis streda od 13.30 v malej telocvični na Nemocničnej ul.

    Futbal 1.-5. ročník streda od 13.30 vo veľkej telocvični na Nemocničnej ul.

    Šikovníšek utorok od 13.30 vvo výtvarnej triede (5.C)

    Všeobecná športová príprava v utorok aj štvrtok od 13.30 vo veľkej telocvični na Nemocničnej ul.

    Florbal  5.-7. roč, utorok 16.00 vo veľkej telocvični na Nemocničnej ul.

    Florbal  8.-9. roč, štvrtok 16.00 vo veľkej telocvični na Nemocničnej ul.

    Mladý zdravotník piatok od 14.00

   • Naspäť na zoznam článkov