Program Zelená škola

    • Dni Zeme 2019 – aktivity v teréne

    • 24.04.2019 09:57
    • Vzdelávanie o prírode, budovanie vzťahu k nej a aj praktické aktivity majú v našej škole svoje miesto už dlho a tradíciou sa tiež stali každoročné Dni Zeme. 17. apríla 2019 sme sa prírode venovali naplno. Najprv všetky triedy vytvárali triedne úle – kreslili seba tak, ako by si vedeli predstaviť svoje pôsobenie vo včeľom spoločenstve. A potom sme všetci vyšli do terénu a nasávali sme prírodu plnými dúškami.

    • viac
    • Deň Zeme 2019 – rotujúca žiacka univerzita

    • 15.04.2019 10:15
    • Dňa 11. apríl 2019 bol opäť dňom, kedy sa klasické triedy zmenili na nepoznanie. Vyučujúcimi boli žiaci a formou žiackej univerzity prezentovali to, ako sa chopili zadaných tém.

      

    • viac
    • Eko-nudges

    • 10.04.2019 10:15
    • V novom projekte Zelenej školy, ktorý sa práve v týchto dňoch u nás rozbieha,  spolupracujú odborníci z CEEV Živica a Ústavu verejnej politiky (FSEV UK) a jeho základným cieľom je zlepšiť environmentálne povedomie a správanie na školách.

      

    • viac