Program Zelená škola

    • Dni Zeme 2019 – aktivity v teréne

    • 24.04.2019 09:57
    • Vzdelávanie o prírode, budovanie vzťahu k nej a aj praktické aktivity majú v našej škole svoje miesto už dlho a tradíciou sa tiež stali každoročné Dni Zeme. 17. apríla 2019 sme sa prírode venovali naplno. Najprv všetky triedy vytvárali triedne úle – kreslili seba tak, ako by si vedeli predstaviť svoje pôsobenie vo včeľom spoločenstve. A potom sme všetci vyšli do terénu a nasávali sme prírodu plnými dúškami.

    • viac
    • Deň Zeme 2019 – rotujúca žiacka univerzita

    • 15.04.2019 10:15
    • Dňa 11. apríl 2019 bol opäť dňom, kedy sa klasické triedy zmenili na nepoznanie. Vyučujúcimi boli žiaci a formou žiackej univerzity prezentovali to, ako sa chopili zadaných tém.

      

    • viac
    • Eko-nudges

    • 10.04.2019 10:15
    • V novom projekte Zelenej školy, ktorý sa práve v týchto dňoch u nás rozbieha,  spolupracujú odborníci z CEEV Živica a Ústavu verejnej politiky (FSEV UK) a jeho základným cieľom je zlepšiť environmentálne povedomie a správanie na školách.

      

    • viac
    • Piaty ročník Enviroolympiády sme venovali včelám

    • 04.02.2019 14:06
    • Už pár mesiacov sa rôznymi spôsobmi snažíme čo najviac naučiť o včeličkách. Na jar ich chceme privítať v školskej záhrade, a preto sa usilovne pripravujeme. 31. 1. 2019, teda v deň polročného hodnotenia našej práce, sme podobne ako po iné roky zorganizovali pre žiakov 5. – 9. ročníka Enviroolympiádu, ktorej téma je tento rok viac než jasná – včelárstvo.

    • viac
    • Kráľovstvo včiel v našej škole

    • 23.01.2019 14:09
    • Jednou z aktivít projektu Environmentálni experti je aj hra Kráľovstvo včiel. A môžeme potvrdiť, že je nielen pekná a zábavná, ale veľa nás naučila aj o živote malých pracovitých tvorov, ktoré sa stanú od jari súčasťou našej školskej záhrady.
     Podrobnejšie TU

    • viac