Národné

    • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva
    • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva

    • 08.02.2024 14:37
    • 8. februára 2024 sme si pripomenuli 190 rokov od narodenia vedca D. I. Mendelejeva. A ako inak - rovesníckym vzdelávaním. Dievčatá z ôsmeho ročníka predviedli tretiakom a štvrtákom efektné pokusy, v ktorých ukázali, čo to vlastne chémia je.
    • viac
    • Zázračné kocky Lega
    • Zázračné kocky Lega

    • 03.02.2024 17:19
    • Lego nás baví. A naša STEME učebňa, ktorá sa rozvíja aj vďaka grantovému programu Nadácie Volkswagen Projekty zamestnancov privítala v piatok 2. februára 2024 24 detí z 3. - 8. ročníka, ktoré plnili veselé aj zložitejšie konštrukčné výzvy. A čuduj sa svete, keď sa tvorí, tak aj tá spolupráca je akási ľahšia, bez hádok a strkancov. 
    • viac
    • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

    • 24.01.2024 11:51
    • Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných školách a osemročných gymnáziách na území Slovenskej republiky. Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Školský šport. Projekt je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov.

      
    • viac
    • Quest o našom meste "Naši dobrí rodáci"
    • Quest o našom meste "Naši dobrí rodáci"

    • 17.01.2024 17:27
    • Viete, čo je quest? Pátracia hra, ktorá vás vo veršovanej podobe prevedie cez miesta, ktoré nepoznáte, ale aj cez také, ktorými prechádzate denne a možno si ani neuvedomujete ich krásu a význam.
    • viac