Národné

    • Enviroprojekt 2019 – včelárska mini-expozícia

    • 21.08.2019 14:12
    • Aj v školskom roku 2019/2020 budeme na základe úspešnej grantovej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozvíjať aktivity Enviroprojektu 2019. Nezaháľame ani v lete, a tak koncom augusta pribudla včelárska mini-expozícia.

    • viac
    • Grantový program VUC Aktívny občan = aktívna spoločnosť
    • Grantový program VUC Aktívny občan = aktívna spoločnosť

    • 28.06.2019 10:29
    • Aj malé zmeny, ktoré robíme vo svojom okolí, môžu priniesť pre bohaté ovocie.  A tak aj vďaka grantovému programu VUC s názvom Aktívny občan = aktívna spoločnosť doplníme školskú záhradu o prvky využiteľné na rozvoj športových aktivít malých aj veľkých. A v septembri radi privítame žiakov mestských škôl na prvej „zelenej“ olympiáde.

    • viac
    • Nadácia Volkswagen – zamestnanecký program
    • Nadácia Volkswagen – zamestnanecký program

    • 28.06.2019 10:27
    • Nadácia Volkswagen už dlhodobo podporuje zmysluplné aktivity v školách. Vďaka ich zamestnaneckému programu pribudnú v školskej záhrade cvičebné prvky a naša zelená učebňa bude zas o niečo zaujímavejšia.

    • viac
    • KIA – Šport v regióne
    • KIA – Šport v regióne

    • 28.06.2019 10:25
    • V rámci grantového programu KIA – Šport v regióne, v ktorom sa nám podarilo uspieť, pribudne cez prázdniny v školskom areáli nové ihrisko. Konštrukcie na rozvoj rovnováhy, podporu kondície, basketbalové koše, bránky, lopty a plno iných prekvapení privítajú už v septembri všetkých, ktorí majú radi športové aktivity priamo na čerstvom vzduchu.

    • viac
    • Prednáška o včelách v domove dôchodcov

    • 23.05.2019 13:51
    • Dňa 22.05.2019 v rámci národného  „Klíma nás spája“ naši žiaci 8. ročníka zavítali do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Dolnom Kubín žiaci spolu s triednou pani učiteľkou, aby porozprávali seniorom o školskej včelnici „Včelí raj“, ktorú vybudovali v areali školy. 

    • viac