Národné

    • Prednáška o včelách v domove dôchodcov

    • 23.05.2019 13:51
    • Dňa 22.05.2019 v rámci národného  „Klíma nás spája“ naši žiaci 8. ročníka zavítali do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Dolnom Kubín žiaci spolu s triednou pani učiteľkou, aby porozprávali seniorom o školskej včelnici „Včelí raj“, ktorú vybudovali v areali školy. 

    • viac
    • Slávnostné otvorenie školskej včelnice

    • 22.05.2019 07:54
    • V rámci projetu "Klíma nás spája" sme 21.5. 2019 v školskej záhrade slávnostne otvorili našu včelnicu Včelí raj. Deň začali tretiaci a šiestaci vyučovaním v záhrade, postupne sa schádzali hostia a záhrada sa menila na živý ľudský úľ.

    • viac
    • Projekt Adoptuj Kravičku

    • 25.04.2019 13:20
    • V rámci projektu „Adoptuj kravičku“  navštívila III. oddelenie ŠKD 12.04.2019 Mliečna hliadka v podobe troch dievčat v kostýmoch kravičiek. Deti prekvapili  zaujímavým programom.

    • viac
    • Nový projekt EKO -nudges

    • 10.04.2019 10:19
    • V novom projekte Zelenej školy, ktorý sa práve v týchto dňoch u nás rozbieha,  spolupracujú odborníci z CEEV Živica a Ústavu verejnej politiky (FSEV UK) a jeho základným cieľom je zlepšiť environmentálne povedomie a správanie na školách.

    • viac