Program Zelená škola

    • Viac lásky, menej plastu
    • Viac lásky, menej plastu

    • 15.10.2023 10:13
    • Tento školský rok sa žiaci 7.A zapojili so svojou triednou pani učiteľkou v rámci Zelenej školy do environmentálneho projektu Viac lásky, menej plastu.
    • viac
    • “Sucho a povodně - mladým jde o hodně”,
    • “Sucho a povodně - mladým jde o hodně”,

    • 04.09.2023 18:36
    • Názov článku  nie je v češtine omylom, ale úmyselne. 
     V spolupráci s českým partnerom v meste Broumov sa podarilo uspieť v programe Erasmus+ a my budeme spolupracovať pri rôznych zmysluplných aktivitách týkajúcich sa klímy a opatrení, ktorými môžeme zmierniť  dopady jej zmeny. A na konci školského roka nás čaká výmenný pobyt v peknom českom mestečku. Viac informácií budeme postupne prinášať, zatiaľ len zdieľame radosť z oznámenia o úspešnom výbere:)
    • viac