Súťaže

    • Karneval
    • Karneval

    • 30.01.2023 18:15
    • Dňa 27.1.2023 členovia Školského parlamentu spolu so svojimi pomocníkmi zorganizovali pre žiakov 1.stupňa karnevalovú zábavu.
    • viac
    • Bohúňova paleta 2022
    • Bohúňova paleta 2022

    • 17.01.2023 10:04
    • Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2022, ktorej vyhlasovateľom je ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.
    • viac
    • Naj žiak/žiačka triedy
    • Naj žiak/žiačka triedy

    • 17.01.2023 08:22
    • V predvianočnom období členovia školského parlamentu zorganizovali súťaž Najlepší žiak/žiačka v triede.
    • viac
    • Čertovský beh
    • Čertovský beh

    • 15.12.2022 14:59
    • Každoročnou tradíciou v predvianočnom období v ŠKD je Čertovský beh.
    • viac