Súťaže

    • Ochrana človeka a prírody
    • Ochrana človeka a prírody

    • 27.06.2022 11:19
    • Dňa 23.6.2022 sa zase pre žiakov 2.stupňa uskutočnil deň Ochrany človeka a prírody. Triedy boli rozdelené do prúdov a každý prúd mal teoretickú a praktickú časť.
    • viac
    • Didaktické hry
    • Didaktické hry

    • 27.06.2022 11:00
    • Dňa 23.6.2022 sa konali pre žiakov 1.-4. ročníka didaktické hry.
    • viac
    • Maksík
    • Maksík

    • 24.06.2022 11:34
    • Počas celého školského roka sa naši žiaci 1.stupňa mali možnosť zapájať do celoslovenskej matematickej súťaže pre bystré hlavy Maksík.
    • viac
    • Sudoku v ŠKD
    • Sudoku v ŠKD

    • 24.06.2022 10:39
    • Poslednou aktivitou v ŠKD bola súťaž v riešení logickej hry Sudoku.
    • viac
    • Vojaci očami detí
    • Vojaci očami detí

    • 23.06.2022 07:31
    • Túto výtvarnú súťaž vyhlásil Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana.
    • viac