Novinky

     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia a podporovatelia našej školy. 

      Darovaním 2% dane OZ Brezovček pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole, podporíte nákup pomôcok, organizovanie školských aj mimoškolských aktivít a stanete sa tak súčasťou tímu, ktorý posúva naše deti k úspechu.

      Údaje potrebné poukázanie 2% dane:

      Obchodné meno alebo názov: Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. Martina Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37901982

      Vyhlásenie za rok 2023: TU

       

    • Prvácke zúbky
     • Prvácke zúbky

     • V stredu 14.2.2024 prišla medzi prvákov p. A. Uchálová, pracovníčka RÚVZ, aby si s nimi pohovorila o stomatohygiene.
    • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva
     • 190. výročie narodenia D. I. Mendelejeva

     • 8. februára 2024 sme si pripomenuli 190 rokov od narodenia vedca D. I. Mendelejeva. A ako inak - rovesníckym vzdelávaním. Dievčatá z ôsmeho ročníka predviedli tretiakom a štvrtákom efektné pokusy, v ktorých ukázali, čo to vlastne chémia je.
    • Môj deň bez internetu
     • Môj deň bez internetu

     • Mesto Dolný Kubín, Združenie miest a obcí Dolná Orava, MsKS, OKS, Spoločný školský úrad Oravský Podzámok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu zorganizovali výtvarnú súťaž, do ktorej sa každoročne veľmi radi zapájame.
    • Školská ekoolympiáda
     • Školská ekoolympiáda

     • Čo nám priniesla školská ekoolympiáda?
      24 detí tvorilo recyklačnú kampaň, navrhovali cyklochodník na našom sídlisku, vytvárali zmysluplné grafity.
      A prišli na to, čo je podstatou sveta odpadov - najlepšou cestou je ich vôbec netvoriť!
    • Zázračné kocky Lega
     • Zázračné kocky Lega

     • Lego nás baví. A naša STEME učebňa, ktorá sa rozvíja aj vďaka grantovému programu Nadácie Volkswagen Projekty zamestnancov privítala v piatok 2. februára 2024 24 detí z 3. - 8. ročníka, ktoré plnili veselé aj zložitejšie konštrukčné výzvy. A čuduj sa svete, keď sa tvorí, tak aj tá spolupráca je akási ľahšia, bez hádok a strkancov. 
    • Karneval 2024
     • Karneval 2024

     • Načo veľa slov. Veď karneval je o niečom inom. U nás tak tradične, veselo a radostne, lebo platí:" Tancujem s tebou rád!"
      Video tu.