Novinky

    • Astroshow
     • Astroshow

     • Dňa 4.4.2022 sa žiaci 4.-5. ročníka zúčastnili vzdelávacieho programu  Astroshow  od občianskeho združenia Astronómia pre všetkých v prenosnom planetáriu.
    • SPPravmeTO
     • SPPravmeTO

     • Grantový program SPPravmeTo nám formou finančného príspevku umožnil realizovať projekt "Takô dobrô oravskô". 
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 1.4.2022 sa v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín..
     • Zmena v zverejňovaní zmlúv

     • Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín ako povinná osoba ( § 2 zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bude  od 31.03.2022  povinne zverejňované zmluvy  (§5a zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.) zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Uvedený portál spravuje Úrad vlády.

      Prístup na CRZ:

      https: //www.crz.gov.sk/

    • Pozvánka na Škrabáčku
     • Pozvánka na Škrabáčku

     • Ako sa žije v našej škole? Veselo, akčne, múdro a veselo. Prijmite pozvanie na krátku prehliadku miestami, ktoré máme radi s ľuďmi, pre ktorých má vzdelávanie význam.

      To sme my!

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 29. marca 2022 otvoríme priestory školy pre všetkých, ktorí chcú vidieť, počuť a zažiť chuť nášho školského života.

      Viac informácií nájdete TU

    • Krízová zbierka pre Ukrajinu
     • Krízová zbierka pre Ukrajinu

     • Ako môžete pomôcť VY?

      Mnohé organizácie priamo na hraniciach vyhlasujú, že materiálnej pomoci je dostatok a sklady sú plné. Pomoc však potrebujú tí, ktorí zostali v krajine. Preto v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF, ktorá priamo v teréne poskytuje pomoc, vyhlasujeme aktuálne najlepšiu formu pomoci – FINANČNÚ POMOC. Pridajte sa k nám.

      Bližšie info: TU

    • Aktualizovaný školský semafor
     • Aktualizovaný školský semafor

     • Milí rodičia, žiaci, pripravili sme pre vás krátky prehľad zmien platných od 25. 02. 2022.

       

      Domáce samotestovanie:

      • v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje lekára a oznámi škole pozitívny výsledok,
      • do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky.

      Prerušenie vyučovania v triedach:

      • ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19, žiaci a zamestnanci nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia,
      • títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2.

      Výnimky z karantény:

      • tí, ktorí prekonali COVID19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho PCR testu,
      • kompletne zaočkovaní,
      • úzke kontakty, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID19.

      Individuálna izolácia:

      • obmedzenie pohybu pozitívne testovanej osoby,
      • po izolácii je povinné nosenie respirátora po dobu 5 dní.

      Zápis do ZŠ:

      • s osobnou prítomnosťou detí a rodičov,
      • dodržiavať maximálne hygienické opatrenia.

      Mimovyučovacie aktivity:

      • nie v režime OTP,
      • potrebné predkladať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       

      Školský semafor aktualizovaný od 25.02.2022 TU

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. 02. 2022 TU

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. 

       Termín: 28. 02. - 03. 03. 2022 (pondelok - štvrtok)

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Ak zákonný zástupca v uvedených termínoch testy nepreberie, tieto budú vrátené Regionálnemu úradu školskej správy a ani v nasledujúcich dodávkach testy nezíska (bude vyradený zo zoznamu záujemcov o Ag testy).

      • Zákonný zástupca je povinný nahlasovať použitie samotestu prostredníctvom formulára Žiadosť/vyhlásenie - Domáci Ag samotest, oznámenie o použití. Ak zákonný zástupca nenahlási použitie najmenej polovičky preberaných testov, nebudú mu v ďalších kolách testy vydané.

      • Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

       Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • KLOKAN 2022  je tu opäť, lebo vie, že jeho úlohy sú tradične obľúbené aj u žiakov našej školy, pretože sú zábavné, vtipné, netradičné a hlavne (celo) SVETOVÉ.