Novinky

    • Valentín v škole
     • Valentín v škole

     • Ako potešiť osobu, ktorú máte rád a na ktorej vám záleží...postačí jednoduchá valentínka v podobe srdiečka.

    • Darujte 2% dane
     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia a podporovatelia našej školy. 

      Darovaním 2% dane OZ Brezovček pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole, podporíte nákup pomôcok, organizovanie školských aj mimoškolských aktivít a stanete sa tak súčasťou tímu, ktorý posúva naše deti k úspechu.

      Údaje potrebné poukázanie 2% dane:

      Obchodné meno alebo názov: Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. Martina Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37901982

       

      1. Ste zamestnananec (váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

      Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

      Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

      Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

      Potvrdenie o zaplatení dane TU.

      Vyhlásenie o poukázaní podielu dane TU.

       

      2. Daňové priznanie si robíte sám (v priebehu roka ste mali viac zamestnaní, SZČO a pod.)

      Fyzická osoba typ A

      Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A TU.

      Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A TU.

      Fyzická osoba typ B

      Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B TU.

      Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B TU.

       

      3. Ste právnická osoba (spoločnosť, firma...)

      Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne). 

      Ďakujeme:)

       

       

       

       

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Posledný novembrový deň 33 odvážnych žiakov z našej školy súťažilo v obľúbenej celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko.
    • Šťastie farbami detí
     • Šťastie farbami detí

     • Koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s MsKS Dolný Kubín, Mestom Dolný Kubín, Združením miest a obcí Dolná Orava, Spoločným školským úradom Oravský Podzámok a Odborom školstva, mládeže, kultúry a športu Dolný Kubín zorganizoval v mesiacoch október - január výtvarnú súťaž na tému "Šťastie farbami detí".
    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Milí žiaci, rodičia, podporovatelia našej školy.

      V dňoch 01. 02. 2023 - 24. 02. 2023 budeme zbierať nepotrebný papier. Ak viete aj takouto formou podporiť školu, v uvedenom termíne prineste, prosím, zberový papier pevne previazaný a odovzdajte ho pánovi vrátnikovi alebo školníkov pri vstupe do školy. V zbere papiera jednotliví žiaci nesúťažia, hlavnou myšlienkou akcie je zmysluplné zužitkovanie odpadu.

      Ďakujeme:)

    • Karneval
     • Karneval

     • Dňa 27.1.2023 členovia Školského parlamentu spolu so svojimi pomocníkmi zorganizovali pre žiakov 1.stupňa karnevalovú zábavu.
    • Karneval 2023
     • Karneval 2023

     • Milí žiaci, rodičia, srdečne vás pozývame na Karneval 2023, ktorý sa bude konať v telocvični na Ul. Nemocničnej v piatok 27. 01. 2023 od 15.00 do 17.00 hod. Tešíme na na dobrú spoločnú zábavu:)

      Viac informácií nájdete TU

    • Bohúňova paleta 2022
     • Bohúňova paleta 2022

     • Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2022, ktorej vyhlasovateľom je ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.
    • Charitatívna zbierka pre Ukrajinu
     • Charitatívna zbierka pre Ukrajinu

     • Vážení rodičia, v termíne 11. 1. - 25. 1. 2023 spolupracujeme pri organizovaní charitatívnej zbierky pre Ukrajinu "Aj sviečka môže pomôcť". V uvedenom termíne môžete na vrátnicu školy prinášať nepoužité aj použité sviečky, powerbanky alebo baterky s dynamom. Čo je pre nás na Slovensku samozrejmé, to iní ľudia považujú za zázrak. A tak teplo a svetlo môžeme darovať tým, ktorí to potrebujú a aj našim deťom takto ukázať svoju ľudskosť a otvorené srdce.

      Ďakujeme. 

      Bližšie informácie TU.

    • K vianočným sviatkom prajeme vám ....
     • K vianočným sviatkom prajeme vám ....

     • - veľké oči, aby ste videli každodenné zázraky,

      - veľké uši, aby ste vedeli načúvať druhým,

      - veľké nosy, aby ste vyňuchali tie správne príležitosti,

      - veľké zuby, aby ste sa vládali prehrýzť cez problémy,

      - veľké "bruchy", aby sa do nich zmestili mamine dobroty,

      - veľké nohy, aby ste pobehali veľmi krásne miesta na svete,

      - veľké ruky, aby ste nimi podržali tých, ktorí to budú potrebovať,

      - veľké prsty, aby ste vedeli oddeliť plevy od zrna 

      a veľké srdcia, aby do nich vošli všetci, ktorých ľúbite.

      Vaši malí aj veľkí zo Škrabáčky.