Novinky

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • V utorok 14.6.2022 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili odbornej prednášky "Doprava, doľava...Bezpečne do cieľa".
    • Atletické preteky
     • Atletické preteky

     • Dňa 14.6.2022 sme boli súčaťou otváracích pretekov novej atletickej dráhy a sektorov na Štadióne MUDr. Ivana Chodáka v našom meste.
    • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie
     • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie

     • Vážení rodičia,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu škola zisťuje dobrovoľný záujem zákonných zástupcov žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov školy, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      Svoj záujem alebo nezáujem zákonný zástupca vyjadrí elektronicky vo vytvorenej akcii s názvom Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie prostredníctvom edupage najneskôr do 3. 6. 2022.

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      O ďalšom postupe budeme včas informovať.

    • Modrý gombík
     • Modrý gombík

     • Pred pár dňami sa naši deviataci zúčastnili vzdelávacej prednášky o súčasných aktivitách nadácie UNICEF s riaditeľkou nadácie na Slovensku Máriou Sliackou.

    • Knižný Vševedko
     • Knižný Vševedko

     • Krajské kolo sa uskutočnilo 25.5.2022 opäť v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka aj s prítomnosťou spisovateľky Ivony Ďuričovej. 
    • Zlatá rybka
     • Zlatá rybka

     • Dňa 17.5.2022 sa žiaci 1.-3. ročníka zúčastnili činohry  Zlatá rybka, ktorú pripravilo prešovské Divadlo Portál.
    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V stredu 18. mája 2022 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníkov T5. 

      Vyučovanie v 1. - 4. ročníku a v 6. ročníku prebieha podľa rozvrhu hodín.

      Vyučovanie v 7. - 9. ročníku nie je, žiaci majú riaditeľské voľno, žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

      Žiaci 5. ročníka absolvujú testovanie, riadia sa pokynmi triednych učiteľov.

      Veľa úspechov všetkým!