Novinky

    • Krízová zbierka pre Ukrajinu
     • Krízová zbierka pre Ukrajinu

     • Ako môžete pomôcť VY?

      Mnohé organizácie priamo na hraniciach vyhlasujú, že materiálnej pomoci je dostatok a sklady sú plné. Pomoc však potrebujú tí, ktorí zostali v krajine. Preto v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF, ktorá priamo v teréne poskytuje pomoc, vyhlasujeme aktuálne najlepšiu formu pomoci – FINANČNÚ POMOC. Pridajte sa k nám.

      Bližšie info: TU

    • Aktualizovaný školský semafor
     • Aktualizovaný školský semafor

     • Milí rodičia, žiaci, pripravili sme pre vás krátky prehľad zmien platných od 25. 02. 2022.

       

      Domáce samotestovanie:

      • v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje lekára a oznámi škole pozitívny výsledok,
      • do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky.

      Prerušenie vyučovania v triedach:

      • ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19, žiaci a zamestnanci nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia,
      • títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2.

      Výnimky z karantény:

      • tí, ktorí prekonali COVID19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho PCR testu,
      • kompletne zaočkovaní,
      • úzke kontakty, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID19.

      Individuálna izolácia:

      • obmedzenie pohybu pozitívne testovanej osoby,
      • po izolácii je povinné nosenie respirátora po dobu 5 dní.

      Zápis do ZŠ:

      • s osobnou prítomnosťou detí a rodičov,
      • dodržiavať maximálne hygienické opatrenia.

      Mimovyučovacie aktivity:

      • nie v režime OTP,
      • potrebné predkladať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       

      Školský semafor aktualizovaný od 25.02.2022 TU

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. 02. 2022 TU

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. 

       Termín: 28. 02. - 03. 03. 2022 (pondelok - štvrtok)

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Ak zákonný zástupca v uvedených termínoch testy nepreberie, tieto budú vrátené Regionálnemu úradu školskej správy a ani v nasledujúcich dodávkach testy nezíska (bude vyradený zo zoznamu záujemcov o Ag testy).

      • Zákonný zástupca je povinný nahlasovať použitie samotestu prostredníctvom formulára Žiadosť/vyhlásenie - Domáci Ag samotest, oznámenie o použití. Ak zákonný zástupca nenahlási použitie najmenej polovičky preberaných testov, nebudú mu v ďalších kolách testy vydané.

      • Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

       Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • KLOKAN 2022  je tu opäť, lebo vie, že jeho úlohy sú tradične obľúbené aj u žiakov našej školy, pretože sú zábavné, vtipné, netradičné a hlavne (celo) SVETOVÉ.
    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. 

       Termín: 10. 02. - 15. 02. 2022 (štvrtok - utorok)

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Ak zákonný zástupca v uvedených termínoch testy nepreberie, tieto budú vrátené Regionálnemu úradu školskej správy a ani v nasledujúcich dodávkach testy nezíska (bude vyradený zo zoznamu záujemcov o Ag testy).

      • Zákonný zástupca je povinný nahlasovať použitie samotestu prostredníctvom formulára Žiadosť/vyhlásenie - Domáci Ag samotest, oznámenie o použití. Ak zákonný zástupca nenahlási použitie najmenej polovičky preberaných testov, nebudú mu v ďalších kolách testy vydané.

      • Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

       Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Ekoolympiáda - radosť, nápady, šikovné deti
     • Ekoolympiáda - radosť, nápady, šikovné deti

     • V šiestom ročníku ekoolympiády sme vyskúšali novú vec. Oslovili sme rodičov a deti, aby doma, spoločne, bez stresu a náhlenia vytvorili 3D modely miesta, kde sa nám dobre dýcha. Prečo práve takáto úloha? Nuž preto, lebo druhý rok spracúvame v Zelenej škole tému Doprava a ovzdušie.
    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Na základe Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny dňa 8. 2. 2022 (utorok)  budú mať všetci žiaci školy riaditeľské voľno.

      Zo stravy v školskej jedálni budú automaticky odhlásení.

      Vyrozumenie TU

       

    • Bohúňova paleta
     • Bohúňova paleta

     • Naši žiaci opäť zahviezdili a "vymaľovali" si v medzinárodnej výtvarnej súťaži Bohúňova paleta Čestné uznanie. 
    • Zákaz prevádzky - prechod na dištančné vzdelávanie
     • Zákaz prevádzky - prechod na dištančné vzdelávanie

     • Na základe Rozhodnutia č. A/2022/00381 - HDM zo dňa 27. 01. 2022 je nariadený ZŠ Petra Škrabáka zákaz prevádzky od 28. 01. 2022 do 01. 02. 2022, nakoľko v škole dochádza k epidemickému šíreniu nákazy. 

      V uvedených termínoch (piatok 28. 1., pondelok 31. 1., utorok 1. 2.) sa všetci žiaci budú vzdelávať dištančne (z domu).

      Prezenčné vyučovanie začne v stredu 2. 2. 2022.

      Žiaci, ktorým trvá karanténa z predchádzajúceho obdobia do 3. 2. 2022, prídu do školy 7. 2. 2022 (8. A trieda).

      Všetci žiaci budú automaticky v období trvania zákazu prevádzky odhlásení zo stravy v ŠJ.

    • Včelári si pomáhajú
     • Včelári si pomáhajú

     • Včelár je  včelárovi vždy priateľom. Poprosili sme šéfredaktora časopisu Dymák Michala Petrušku s malou dušičkou o sponzorské predplatné. Uplynulo len pár dní a v školskej pošte sa objavil nielen časopis, ale aj krásny včelársky kalendár. Srdečne ďakujeme, školskí včelári už listujú, čítajú, učia sa.
    • 2% z dane pre Združenie Brezovček
     • 2% z dane pre Združenie Brezovček

     • Milí rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie Brezovček. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Vyhlásenie na poukázanie 2%: TU