Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Poistná zmluva č. 7213000218 s DPH 19.09.2014 Uniqa 14.10.2014
Zmluva Poistenie pre prípad krádeže žiakov s DPH 18.09.2014 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 15.10.2014
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 31.03.2012 Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Petra Škrabáka 18.04.2012
Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 27.02.2015 INSA, s.r.o. 03.03.2015
Zmluva Rozhodnutie s DPH 23.11.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 17.12.2015
Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 481/2015 s DPH 08.01.2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 20.01.2015
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. NFST-PIV/2011/040 s DPH 21.12.2011 Nadácia Intenda 28.12.2011
Zmluva Dohoda odsúhlasenie zmluvného množstva tepla a a regulačného príkonu na rok 2013 s DPH 06.09.2012 Tehos, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 27.09.2012
Zmluva Darovacia zmluva č. 42/Školy pre budúcnosť/ŠpB 0161//2013 s DPH 05.01.2014 Nadácia Orange 04.02.2014
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 09.10.2013 Rodičovské združenie pri ZŠ Petra Škrabáka 02.12.2013
Zmluva Darovacia zmluva 323,27 s DPH 27.09.2013 Milan Delinčák - Bukov 08.10.2013
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke elektriny s DPH 26.11.2013 Right Power Energy, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 10.12.2013
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 02.02.2015 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 17.02.2015
Zmluva Zmluva č. 1/NP/539/2013 Kompexný poradenský systém. s DPH 13.11.2013 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 10.12.2013
Zmluva Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov... s DPH 20.11.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania 09.12.2013
Zmluva Darovacia zmluva 262,54 s DPH 31.10.2014 Milan Delinčák - Bukov ZŠ Petra Škrabáka 19.11.2014
Zmluva Rozhodnutieč. 1/2016 s DPH 01.01.2016 10.02.2016
Zmluva Darovacia zmluva 131,27 s DPH 12.12.2014 Milan Delinčák - Bukov ZŠ Petra Škrabáka 07.01.2015
Zmluva Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi s DPH 20.12.2013 Róbert Kaučárik 15.01.2014
Zmluva Poistná zmluva s DPH 25.09.2013 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. 08.10.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/510