Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva NP 02408588,589,590,591 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 18.02.2015 Národné športové centrum 07.04.2015
  Zmluva 53/7300447287 Poistná zmluva 160,80 s DPH 25.09.2015 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 15.10.2015
  Zmluva 4/NP 539/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 15.12.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 17.12.2015
  Zmluva Z201527303_Z Kúpna zmluva 98,00 s DPH 09.10.2015 MIHI.sk, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 15.10.2015
  Zmluva Z201527259_Z Kúpna zmluva 644,40 s DPH 09.10.2015 SERVISUJEM, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 15.10.2015
  Zmluva Z201524805_Z Kúpna zmluva 3 832,90 s DPH 24.09.2015 Interiéry Riljak, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 28.09.2015
  Zmluva Z20165778_Z Kúpna zmluva 703,50 s DPH 21.03.2016 AB COMPUTER s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 23.03.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/14 Dodanie pracovných zošitov pracovného vyučovania pre 3.-4.ročník ZŠ 495,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/13 Dodanie učebníc výtvarnej výchovy pre 2.ročník ZŠ 69,30 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Patria I., spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/12 Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2.-4.ročník ZŠ 241,60 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/11 Dodanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 1.ročník ZŠ 193,05 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/10 Dodanie učebníc šlabikár a čítanka pre 1.ročník ZŠ 562,50 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
  VO: Podlimitná zákazka VO/2016/12 Dodanie učebníc anglického jazyka pre základné školy s DPH 02.05.2016 9.5.2016 do 15.00 jún 2016 02.05.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/11 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 7 500.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 Ladislav Mokošák Mäso - Údeniny ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 17.02.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/10 Zemiaky 3 000.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 Normál, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 17.02.2016
  Zmluva 123/2015/1 Kúpna zmluva s DPH 19.01.2015 Rajo, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 03.02.2015
  Zmluva 121/2015/1 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny s DPH 18.05.2015 Magna Energia, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 20.05.2015
  Zmluva 113/2014/1 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci s DPH 03.09.2014 Milan Delinčák - Bukov ZŠ Petra Škrabáka 24.09.2014
  Zmluva 110/2014/1 Príloha 3/2015 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 37808796/80/2014 s DPH 29.01.2015 Tehos, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka 10.02.2015
  Zmluva 105/2013/1 Dohoda o platbách k zmluve č. 26212 s DPH 12.09.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 07.10.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/577