Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 9/2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 09.02.2018 Pedagogická a sociálna akadémia 16.03.2018
Zmluva 23/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 26.06.2019 Žilinský samosprávny kraj 27.06.2019
Zmluva 20/2019 Zmluva o poskytovaní grantu č. 099/19_MA s DPH 14.05.2019 Nadácia Volkswagen Slovakia 04.06.2019
Zmluva 21/2019 Zmluva o bežnom účte s DPH 13.06.2019 VÚB, a.s. 17.06.2019
Zmluva 21/2016 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 24.05.2016 Ivan Skirčák - AQ Plus 03.06.2016
Zmluva 20/2016 Rámcová dohoda na dodanie tovaru s DPH 29.02.2016 Ladislav Mokošák Mäso - Údeniny 31.05.2016
Zmluva 19/2016 darovacia zmluva 1 528,99 s DPH 26.05.2016 Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu 27.05.2016
Zmluva 22/2019 Zmluva o bežnom účte s DPH 13.06.2019 VÚB, a.s. 17.06.2019
Zmluva 25/2019 Kúpna zmluva s DPH 15.08.2019 Rajo, a.s. 30.09.2019
Zmluva 19/2019 Zmluva o poskytovaní grantu č. 19027 s DPH 10.05.2019 Nadácia Kia Motors Slovakia 04.06.2019
VO: Podlimitná zákazka VO/2016/12 Dodanie učebníc anglického jazyka pre základné školy s DPH 02.05.2016 9.5.2016 do 15.00 jún 2016 02.05.2016
Zmluva 26/2019 Kúpna zmluva Rajo s DPH 15.08.2019 Rajo, a.s. 30.09.2019
Zmluva 3/2019/N Zmluva o nájme nebytových prietorov s DPH 06.09.2019 Stredná zdravotnícka škola 14.10.2019
Zmluva 3/2016/N Zmluva o nájme s DPH 01.01.2016 František Poleč 09.02.2016
Zmluva 2/2016/N Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 08.02.2016 Mgr. Michal Holub 24.02.2016
Zmluva 14/2016 darovacia zmluva 131,58 s DPH 25.02.2016 Milan Delinčák - Bukov 10.03.2016
Zmluva 22/2016 Poistná zmluva č. 53/7300 457 161 95,20 s DPH 29.09.2016 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. 06.10.2016
Zmluva 18/2019 Darovacia zmluva s DPH 15.05.2019 Milan Delinčák - BUKOV 04.06.2019
Zmluva 12/2016 Zmluva o dodávke stravy s DPH 01.01.2016 Stredná zdravotnícka škola 17.02.2016
Zmluva 32/2016 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 19.12.2016 Magna Energia, a.s. 22.12.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/510