Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  VO: Súhrnná správa SS1/2023 Súhrnná správa s DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
  VO: Súhrnná správa SS2/2023 Súhrnná správa s DPH 11.10.2023 ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 11.10.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO12/2023 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 2 750,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO4/2023 Mlynské výrobky 2 500.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2/2023 Zemiaky 6 075.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Ovocie Zelenina ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO3/2023 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 7 500.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Peter Jendrášek ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO5/2023 Vajcia 2 140.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO11/2023 Mliečne výrobky 4 800,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO10/2023 Mrazená zelenina 1 100,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov CHRIEN, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO9/2023 Čerstvé pečivo 1 100,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Ing. Mário Jackulík ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO8/2023 Hlboko mrazené výrobky 9 200,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov CHRIEN, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO7/2023 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso 4 550,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov CHRIEN, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO6/2023 Suchý tovar 17 480,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO1/2023 Zelenina, ovocie, orechy 12 330.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Ovocie Zelenina ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO48/2023 Matematika 9 pre 9.ročník ZŠ 203,50 s DPH 29.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 29.08.2023 Libera Terra s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO47/2023 Matematika 8 pre 8.ročník ZŠ 203,50 s DPH 29.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 29.08.2023 Libera Terra s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO46/2023 Matematika 7 pre 7.ročník ZŠ 203,50 s DPH 29.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 29.08.2023 Libera Terra s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO45/2023 Matematika 6 pre 6.ročník ZŠ 203,50 s DPH 29.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 29.08.2023 Libera Terra s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO43/2023 Pravopisný semafor 8 210,00 s DPH 29.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 29.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO42/2023 Pravopisný semafor 7 210,00 s DPH 29.08.2023 v dĺžke 10 týždňov 29.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 31.08.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/571