Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 16/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2021/OE/1.4 1 100,00 s DPH 12.08.2021 Žilinský samosprávy kraj Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 112020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) s DPH 21.09.2020 Žilinský samosprávny kraj v správe: Stredná zdravotnícka škola Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy
Zmluva 23/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 26.06.2019 Žilinský samosprávny kraj
Zmluva 99/2013 Darovacia zmluva s DPH 06.08.2013 Štátny pedagogický ústav
Zmluva 13/2017 Zmluva o spolupráci "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP s DPH 19.06.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov... s DPH 20.11.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva 144/2015 Dodatok č. 1 k zmluve PV - 177/2013 s DPH 19.10.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva 135/2015 Zmluva o výpožičke s DPH 06.07.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva 136/2015 Zmluva o výpožičke PV2 - 01293/2015 s DPH 04.08.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva 137/2015 Zmluva o výpožičke PV2 - 01841/2015 s DPH 14.08.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania ZŠ Petra Škrabáka
Zmluva Dohoda o poskytnutí grantu s DPH 17.04.2012 Špirála
Zmluva 38/2019 Zmluva o poskytnutí grantu s DPH 03.12.2019 ČSOB
Zmluva 1719/2013 Zmluva o účasti na projekte o zapožičaní didaktickej techniky s DPH 06.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
Zmluva 106/2013 Darovacia zmluva B-0969/2013/1 s DPH 20.10.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
Zmluva 117/2014 Zmena postavenia chráneného pracoviska s DPH 01.10.2014 Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Dolnom Kubíne
Zmluva Rozhodnutie s DPH 23.11.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Zmluva 122/2015 Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu s DPH 15.12.2014 zdravotka - PZS, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2022/43 Dodanie pracovných zošitov anglického jazyka First Friends 2 345,00 s DPH 19.05.2022 v dĺžke 10 týždňov 20.05.2022 preskoly.sk ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2022/41 Dodanie učebníc anglického jazyka Family and Friends 1 231,00 s DPH 19.05.2022 v dĺžke 10 týždňov 20.05.2022 preskoly.sk ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2022/46 Dodanie pracovných zošitov nemeckého jazyka Wir alle 1 214,20 s DPH 20.05.2022 v dĺžke 10 týždňov 20.05.2022 preskoly.sk ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/508