Národné

    • NÁRODNÝ PROJEKT „PODPORA OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM“

    • 21.10.2019 15:16
    • Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Policajný zbor SR, prokuratúra, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti), s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch.

      

    • viac
    • Prvý ročník Zelenej olympiády
    • Prvý ročník Zelenej olympiády

    • 27.09.2019 09:12
    • Dňa 26. septembra 2019 a slnečno! Presne to sme potrebovali, aby sme s chuťou a nadšením realizovali prvý ročník Zelenej olympiády a súčasne za prítomnosti vedenia mesta, riaditeľov škôl a našich podporovateľov slávnostne otvorili novú fit-dráhu.

    • viac
    • V školskej záhrade vyrastá fit-dráha
    • V školskej záhrade vyrastá fit-dráha

    • 22.08.2019 11:13
    • Školskú záhradu budujeme už viac rokov a postupne vzniká učebňa, ktorá je inšpiráciou a zábavou súčasne. Vďaka grantom z Nadácie Volkswagen, Nadácie KIA a grantovému programu VÚC Aktívny občan = aktívna spoločnosť pribudne „zelená“ telocvičňa s drevenou fit-dráhou.

    • viac
    • Enviroprojekt 2019 – včelárska mini-expozícia

    • 21.08.2019 14:12
    • Aj v školskom roku 2019/2020 budeme na základe úspešnej grantovej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozvíjať aktivity Enviroprojektu 2019. Nezaháľame ani v lete, a tak koncom augusta pribudla včelárska mini-expozícia.

    • viac