Národné

    • Projekt Environmentálni experti

    • 20.11.2018 14:27
    • V školskom roku 2018/19 sme sa stali súčasťou do 4. ročníka projektu Environmentálni experti, ktorého organizátorom je CEEV Živica a generálnym partnerom DM drogerie markt, s.r.o.. Jeho cieľom je vytvoriť pre žiakov základných škôl priestor pre rovesnícke vzdelávanie a realizáciu vlastných nápadov spôsobom, ktorý im je blízky. 

      

    • viac
    • Projekt "Vďaka knihe sme si bližší"

    • 12.11.2018 14:48
    • V jedálni Domova dôchodcov na Brezovci sa stretlo 07.11.2018 10 žiakov z našej školy a 14 seniorov klientov domova, aby sme zahájili Projekt " Vďaka knihe sme si bližší". Toto úvodné stretnutie sme venovali predstaveniu projektu a dohodli sa, akou formou bude projekt pokračovať. 

    • viac
    • projekt SadOVO

    • 21.11.2018 08:22
    • Projekt školských ovocných sadov SadOVO je zameraný na ochranu starých a krajových odrôd ovocných drevín v spolupráci so základnými a strednými školami. 
     Podrobnejšie TU

    • viac
    • Nezabudli sme na recyklohry?

    • 28.02.2018 13:57
    • Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku.

      

    • viac