Národné

    • Projekt Adoptuj Kravičku

    • 25.04.2019 13:20
    • V rámci projektu „Adoptuj kravičku“  navštívila III. oddelenie ŠKD 12.04.2019 Mliečna hliadka v podobe troch dievčat v kostýmoch kravičiek. Deti prekvapili  zaujímavým programom.

    • viac
    • Nový projekt EKO -nudges

    • 10.04.2019 10:19
    • V novom projekte Zelenej školy, ktorý sa práve v týchto dňoch u nás rozbieha,  spolupracujú odborníci z CEEV Živica a Ústavu verejnej politiky (FSEV UK) a jeho základným cieľom je zlepšiť environmentálne povedomie a správanie na školách.

    • viac
    • Projekt Nadácie Orange „Veda v sieti“

    • 13.03.2019 07:56
    • Aj v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do grantového programu Nadácie Orange a uspeli sme s projektom Veda v sieti. S ôsmakmi a deviatakmi pripravujeme krátke videonávody jednoduchých chemických experimentov, ktoré sa dajú využiť nielen na vyučovacích hodinách, ale mnohé si môžeme vyskúšať aj doma.

      

    • viac
    • Najlepší zberači hliníkového odpadu

    • 01.03.2019 13:42
    • K dnešným dňom n.o. Alino ohodnotila drobnými cenami najlepšie triedy našej školy v  zbere hliníkového odpadu. Je to zatiaľ priebežný výsledok, zbierame ešte do konca mája.

    • viac