Program Zelená škola

    • Projekt sadOVO sa rozbieha!

    • 08.06.2018 10:37
    • Našej škole sa opäť podarilo uspieť v projekte, ktorý nám pomôže budovať a rozvíjať školskú záhradu. Jeho názov je sadOVO, je podporovaný CEEV Živica a zameranie naozaj netradičné.
    • viac
    • Dni Zeme 2018 – rotujúca žiacka univerzita

    • 26.04.2018 14:52
    • Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa triedy v našej škole zmenili. Učiteľmi sa stali žiaci, stoly a stoličky sa rozmiestnili na rozličné miesta, tradičná tabuľa, krieda a zošity zrazu nemali nikde svoje miesto. 16 tried a viac ako tristo detí sa presúvalo z triedy do triedy, kde nielen počúvali, ale aj ochutnávali, ovoniavali, súťažili, kreslili, hádali a tak sa dozvedali mnoho nového o rozličných témach. O akých? Nuž o takýchto:
    • viac
    • Plnenie EAP

    • 26.04.2018 11:19
    • Počas dvoch školských rokov 2016/2017 a 2017/2018 sme sa v rámci Programu Zelená škola venovali téme ENERGIA. Na toto obdobie sme  mali vytvorený Environmentálny akčný plán školy, v ktorm sme si naplánovali viacero aktivít.

    • viac
    • Dni Zeme 2018 – aktivity v teréne

    • 26.04.2018 10:49
    • Bude pršať, nebude pršať? To boli asi najčastejšie otázky pred utorkom 24. 4. 2018, kedy sme mali naplánované aktivity mimo priestorov školskej budovy. A keďže nepršalo, vyrazili sme von.

    • viac