Program Zelená škola

    • Ako sme v múke lepok hľadali ...

    • 13.03.2017 08:10
    • nie je názov novej rozprávky, ale súťažného videa, ktoré pripravili členovia záujmového útvaru Tajomná chémia. Prvý ročník súťaže  „Chémia pod pokrievkou – Skús pokus“  je venovaný netradičným a jednoduchým pokusom s potravinami.

    • viac
    • Ekoolympiáda 2017

    • 10.02.2017 12:40
    • 9. februára 2017 sme zorganizovali druhý ročník ekoolympiády. Zúčastnili sa jej zástupcovia tried z 5. – 8. ročníka, ktorí vytvorili zmiešané družstvá a súťažili medzi sebou. Otázky sa týkali týchto štyroch okruhov: príroda, voda a ropa, energia, odpady.
    • viac
    • Eko-novinky zo 7. A

    • 25.01.2017 15:55
    • Na vyučovacom predmete Svet práce sa naši siedmaci nenudia. Z byliniek zo školskej záhrady, ktoré v lete usilovne sušili, pripravili voňavé levanduľové vankúšiky.

    • viac
    • Ako Kiko s Pepom stromy na zimu pripravovali

    • 07.11.2016 13:24
    • Nie, takto nezačína rozprávka, ale skutočná aktivita v ovocnom sade. Siedmaci Kiko Kováčik  a Peťo Gejdoš ponatierali všetky naše ovocné stromy vápenným mliekom.

    • viac