Program Zelená škola

    • Dni Zeme 2018 – aktivity v teréne

    • 26.04.2018 10:49
    • Bude pršať, nebude pršať? To boli asi najčastejšie otázky pred utorkom 24. 4. 2018, kedy sme mali naplánované aktivity mimo priestorov školskej budovy. A keďže nepršalo, vyrazili sme von.

    • viac
    • Doma v záhrade ...

    • 06.03.2018 08:09
    • ... je názov mesačníka, ktorý na Slovensku vychádza už šiesty rok. Je určený záhradkárom, ovocinárom, pestovateľom okrasných rastlín aj drobnochovateľom. Zameriava sa na prírodné záhrady, permakultúru, prináša pestovateľské  postupy bez použitia chemických prípravkov.

    • viac
    • Ekoolympiáda 2018

    • 30.01.2018 11:07
    • Všetci vieme, že dobré zvyky je potrebné zachovávať a naša školská ekoolympiáda sa stáva takýmto zvykom. V jej treťom kole sa zišli zástupcovia 5. – 9. ročníkov  a po rozdelení do skupín vytvárali modely ekodomu. 

    • viac
    • Ekotopfilm a Envirofilm 2017

    • 04.12.2017 15:19
    • 30. novembra 2017 sa 24 žiaci zúčastnili na prehliadke filmov s environmentálnou tematikou, ktorá má už 44 ročnú tradíciu. 
    • viac
    • Rozprávať o šetrení nestačí ...

    • 04.12.2017 15:15
    • ... a preto sa členovia kolégia Zelenej školy rozhodli viditeľným a hmatateľným spôsobom zopakovať všetkým žiakom zásady, ktoré by sme mali dodržiavať a prispieť tak k šetreniu energie. 

    • viac