Novinky

    • Ukončenie zberu papiera
     • Ukončenie zberu papiera

     • Milí žiaci, rodičia, priatelia našej školy.

      Od 1. 11. 2020 končíme v škole so zberom papiera. Toto rozhodnutie sme dlho odkladali a prehodnocovali, ale pristúpili sme k nemu z viacerých dôvodov:

      1. Veľmi nízke výkupné ceny a obmedzenia vo výkupe rôznych druhov papiera.

      2. Dostatok nádob na separovaný odpad na sídlisku a pri rodinných domoch.

      Veríme, že všetci vieme správne nakladať s odpadom a že separovanie robíme takmer prirodzene. Najlepšia cesta je odpad nevytvárať a keď už predsa vzniká, vieme ho denne a bez problémov roztriediť a uložiť tam, kam patrí.

       

    • Upozornenie pre zákonných zástupcov žiaka
     • Upozornenie pre zákonných zástupcov žiaka

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka. Po celoplošnom testovaní Covid 19 je pre žiakov 1. - 4. ročníka potrebné nasledovné:

      1. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      2. Ak má dieťa nad 10 rokov, musí mať aj dieťa negatívny Covid test. V opačnom prípade nemôže navštevovať školu.

    • Odhlasovanie stravy v školskej jedálni
     • Odhlasovanie stravy v školskej jedálni

     • Milí rodičia, žiaci, vzhľadom na zmeny v organizácii školského roka prosíme o dodržanie týchto pokynov:

      1. Žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí sa vzdelávajú dištančne (z domu), odhlásime z obedov v ŠJ hromadne. Odhlasuje ich škola, nie rodičia.

      2. Žiaci 1. - 4. ročníka sa vzdelávajú prezenčne (v škole), v prípade neúčasti na vyučovaní ich zo stravy v ŠJ odhlasujú rodičia podľa doteraz platných pokynov.

    • Zmena v organizácii vyučovania s platnosťou od 26. 10. 2020
     • Zmena v organizácii vyučovania s platnosťou od 26. 10. 2020

     • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2020/17949:1-A1810 sú v platnosti nasledujúce opatrenia:

      1. Vyučovanie v 5. - 9. ročníku prebieha do 27. 11. 2020 dištančnou formou. Pokyny TU.

      2. Vyučovanie v 1. - 4. ročníku prebieha prezenčne (v škole) podľa platného rozvrhu hodín. Začína 27. 10. 2020 (utorok). 

      3. ŠKD je v prevádzke denne od 7.00 do 15.30 hod. pre žiakov 1. - 3. ročníka.

      4. Jesenné prázdniny budú v dňoch 30. 10., 2., 6. a 9. 11. 2020.

    • Hlasujete denne?
     • Hlasujete denne?

     • Prosíme deti, rodičov, priateľov školy - nezabúdajte denne hlasovať za našu školu na https://www.akademia.o2.sk/. Šport je dôležitý a keď budú s nami trénovať profesionáli, bude to pecka!

    • Zmena v organizácii vyučovania
     • Zmena v organizácii vyučovania

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom, žiakom a zamestnancom školy, že v dňoch 23. 10. 2020 (piatok), 26. 10. 2020 (pondelok) a 2. 11. 2020 (pondelok) bude vyučovanie z dôvodu celoplošného testovania na Covid-19 prebiehať dištančnou formou (z domu). 

      Nástup do školy je 27. 10 2020 (utorok) a 3. 11. 2020 (utorok).

      Stravu v školskej jedálni nie je potrebné odhlasovať, urobíme to hromadne za celú školu.

      Školský klub detí končí vo štvrtok 22. 10. 2020 do 15.00 hodiny.

      O ďalších zmenách budeme priebežne informovať.

    • Namaľuj ľudového muzikanta
     • Namaľuj ľudového muzikanta

     • V rámci 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020 sme sa zapojili do regionálnej detskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Témou prác bolo výtvarne spracovať ľudových muzikantov. Spomedzi 48 detí zo 7 škôl z Oravy získala ocenenie aj naša žiačka Tamarka Hacajová, 6.B. Srdečne gratulujeme k 2. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Pozor, pozor, škola potrebuje tvoju pomoc!
     • Pozor, pozor, škola potrebuje tvoju pomoc!

     • Akú? No jednoduchú! Denne pošli svoj hlas a ak nás bude veľa, získame na celý rok O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha zdarma. Tak nebuď lenivý, mobil alebo počítač máš stále pri sebe, na www.akademia.o2.sk nájdi našu školičku a zahlasuj. Popros aj babku, dedka, susedov, ale naozaj denne. 

      Viac si prečítaš  TU

    • Október - Mesiac úcty k starším
     • Október - Mesiac úcty k starším

     • Október, jeden z jesenných mesiacov nám pripomína to, aby sme nezabudli na našich seniorov. Aby sme im ukázali, ako ich máme radi, uctili si ich za všetko čo prežili, pripravili si naši žiaci krátky program - aj keď na diaľku, ale zo srdiečka. 

    • ZÚ online
     • ZÚ online

     • 3D Modelovanie

      Aj v časoch "iných" môžu vznikať dobré veci. Naši šikovní chalani to nevzdali a pod vedením p. Kaučárika pracujú v záujmovom útvare 3D Modelovanie online. Ich prvé návrhy sú na svete - kľúčenky a "otvárače" nákupných vozíkov. Už len zapnúť našu 3D tlačiareň a môžu ich vyskúšať aj v praxi. Ak sa cesta k deťom hľadá, vždy sa nájde:) A my sa tešíme na ich ďalšie výtvory.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Enviroprojekt 2020 pokračuje
     • Enviroprojekt 2020 pokračuje

     • Náš projekt Poklady zo starej záhrady sa nezastavil ani počas týchto zvláštnych dní. Učíme sa, čo všetko znamená byť ovocinárom. A aká dlhá je cesta od semienka po jabĺčko. 
    • Zmena v činnosti ŠKD
     • Zmena v činnosti ŠKD

     • Vážení rodičia, na základe nových opatrení zo strany Ministerstva školstva s platnosťou od 13. 10. 2020 meníme organizáciu práce v školskom klube detí.

      Školský klub detí bude v prevádzke len pre 1. - 3. ročník. Začiatok: 7.00 hod., koniec do 15.30 hod. Ráno pri vstupe budeme robiť ranný filter - meranie telesnej teploty. 

      Ďakujeme za porozumenie a veríme, že situácia sa čoskoro upokojí a my našim deťom ponúkneme plnohodnotný školský život.

    • Začíname s novou témou - Doprava a ovzdušie
     • Začíname s novou témou - Doprava a ovzdušie

     • V najbližších dvoch rokoch sa budeme v Zelenej škole venovať téme Doprava. Zistíme, čo robíme správne, kde máme rezervy, čo je potrebné vybudovať alebo ako inak rozmýšľať o tejto téme.
    • Oravský hrad vs. Rašeliniská na Orave
     • Oravský hrad vs. Rašeliniská na Orave

     • Dňa 2.10.2020 sa uskutočnila exkurzia na Oravský hrad, ktorého súčasťou bola výstava rašelinísk na Orave. Zúčastnili sa jej žiaci 9. ročníka, v rámci vyučovacieho predmetu biológia, pod vedením p. učiteľky Mgr. V. Lalikovej a Mgr. E. Novákovej. Účel exkurzie bol splnený, nakoľko výstava poskytla žiakom živý obraz o tom, ako vznikajú rašeliniská a aké druhy organizmov tam žijú. V programe bola zahrnutá aj súkromná prehliadka celého Oravského hradu, čo exkurziu žiakom oživilo.  

      Odkaz na fotogalériu:

    • Na ľudovú nôtu v ŠKD
     • Na ľudovú nôtu v ŠKD

     • Stalo sa dobrou tradíciou, že prvým spoločným podujatím v ŠKD je spievanie ľudových, ale aj moderných piesní. Tohtoročné nôtenie sa konalo 25.9.2020, samozrejme s dodržaním prísnych hygienických opatrení. Predstavili sa žiaci zo všetkých oddelení, no spevu sa ujali najmä deti z III. oddelenia. Na záver si zanôtili aj spoločne s pani vychovávateľkami a nikomu vôbec nevadilo, že na okná im mimo rytmu bubnuje silný dážď.

      Odkaz na fotogalériu: