Novinky

    • Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu na obdobie 01. 09. 2023 - 31. 12. 2023
     • Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu na obdobie 01. 09. 2023 - 31. 12. 2023

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu v období 01. 09. 2023 - 31. 12. 2023 je potrebné, aby ste v termíne do 14. 07. 2023 podali nasledovné dokumenty (platí pre všetkých žiakov školy):

      • žiaci 2. - 9. ročníka v školskom roku 2023/2024 - zákonný zástupca vyplní v systéme Edupage - Úvod - Žiadosti/vyhlásenia Zápisný lístok na stravovanie s návratkou - obedy.
      • žiaci 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 - zákonný zástupca vyplní tlačivo Zápisný lístok na stravovanie s návratkou, ktoré prinesie do jedálne základnej školy do 14. 07. 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod. alebo ho vloží do poštovej schránky umiestnej pred vchodom do školy vľavo od dverí.

      Ak svoj záujem neprejavíte, na dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu dovtedy, kým v priebehu školského polroka opäť o ňu nepožiadate. Žiadosť je tiež možné kedykoľvek odvolať.

       

       

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2023

     • Milí rodičia, návštevníci, počas letných prázdnin sme vám k dispozícii v nasledujúcich dňoch:

      03. 07. – 22. 07. 2023                8.00 – 12. 30 hod.                                               043/5832511

      14. 08.  – 31. 08. 2023               8.00 – 12. 30 hod.                  

      - ostatné dni - dovolenka

      V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo 0905/962035.