Novinky

    • Odberné miesta na testovanie Covid-19
     • Odberné miesta na testovanie Covid-19

     • Miesta testovania: ZŠ Petra Škrabáka, budova školy, hlavný vchod 

                                     telocvičňa Ul. Nemocničná, vchod od ihriska

      Termín: 23. - 24. 01. 2021, 8.00 - 18 .00 hod.

      Webová kamera TU

    • Organizácia vyučovania 25. - 29. 1. 2020
     • Organizácia vyučovania 25. - 29. 1. 2020

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ pokračuje od 25. 01. 2021 dištančné vyučovanie pre všetky ročníky školy.

      Pre žiakov 1. - 4. ročníka je opäť pripravený Školský klub detí. Prevádzkuje ho ZŠ Martina Kukučína v pracovných dňoch od 6.30 do 16.00 hod. Je určený pre žiakov, ktorých rodičia:

      • pracujú v kritickej infraštruktúre,
      • vzhľadom na povahu svojej práce ju nemôžu  vykonávať z domácnosti.

      Svoj záväzný záujem oznámte, prosím, na mailovú adresu studenicovam@gmail.com do 22. 1. 2021 do 7.30 hod. Uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu, kontaktnú mailovú adresu a telefónne číslo.

      O ďalších zmenách vás budeme včas informovať.

       

    • Úspešní angličtinári
     • Úspešní angličtinári

     • Dňa 13.1. sa dvaja naši žiaci, úspešní riešitelia školského kola, zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo formou online. Obsahom súťaže bol test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Naši chlapci to zvládli na výbornú a my sa môžeme opäť pýšiť šikovnými žiakmi.

      Kategória 1A

      1. miesto: Filip Náhly, 7.B

      Kategória 1B

      4. miesto: Marek Múčka, 8.A

      Filip Náhly našu školu bude ďalej reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Chlapci ďakujeme!

    • ŠKD počas dištančného vzdelávania
     • ŠKD počas dištančného vzdelávania

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ pokračuje od 18. 01. 2021 dištančné vyučovanie pre všetky ročníky školy.

      Pre žiakov 1. - 4. ročníka je pripravený Školský klub detí. Prevádzkuje ho ZŠ Martina Kukučína v pracovných dňoch od 6.30 do 16.00 hod. Je určený pre žiakov, ktorých rodičia:

      • pracujú v kritickej infraštruktúre,
      • vzhľadom na povahu svojej práce ju nemôžu  vykonávať z domácnosti.

      Svoj záväzný záujem oznámte, prosím, na mailovú adresu studenicovam@gmail.com do 15. 1. 2021 do 8.00 hod. Uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu, kontaktnú mailovú adresu a telefónne číslo.

      O ďalších zmenách vás budeme včas informovať.

      Prajeme všetkým veľa zdravia a trpezlivosti.