Novinky

    • Vyučovanie od 01. 03. 2021
     • Vyučovanie od 01. 03. 2021

     • Na základe rozhodnutia Okresného krízového štábu od pondelka 01. 03. 2021 pokračuje vyučovanie pre žiakov 1. - 4. ročníka prezenčnou formou (v škole).

      Vyučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka prebieha dištančnou formou (z domu).

      Prezenčné vyučovanie môže byť prerušené na základe rozhodnutia vlády SR, ktoré očakávame  v najbližších dňoch alebo na základe nepriaznivej pandemickej situácie v okrese Dolný Kubín.

      Preto prosíme o trpezlivosť a sledovanie aktuálneho diania. O všetkých zmenách budeme včas informovať.

      Opäť platí povinnosť pre žiakov a ich zákonných zástupcov odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom ETK alebo v tlačenej podobe. Prosíme o dodržanie 7 dňovej lehoty platnosti vykonaného testu.

      Potrebné tlačivo TU.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 11.2.2021, nám prinieslo opäť veľkú radosť. Naši žiaci predviedli, že históriu a dejiny majú v malíčku.

      Kategória D: 1.miesto: Sára Mitruková, 8.A

      Kategória E: 2.miesto: Viktória Chromuľáková, 7.B

                           3.miesto: Slavomír Janák, 7.A

      Kategória F: 2.miesto: Tomáš Slávik, 6.A

      Úspešnými riešiteľmi boli aj Jakub Porvazník a Michaela Manťová, 9.A, Marek Múčka, 8.A, Daniela Meleková, 6.B.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Vyučovanie od 22. 02. 2021
     • Vyučovanie od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia, od 22. 02. 2021 sa žiaci 1. - 4. ročníka vyučujú prezenčne (v škole), žiaci 5. - 9. ročníka dištančne (z domu). 

      Vyučovanie pre 1.- 4. ročník bude prebiehať podľa doteraz platného rozvrhu hodín, s dodržaním potrebných opatrení a zásad.

      Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou tlačiva o negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testovania nie staršieho ako 7 dní.

      Tlačivo môžete podať aj elektronicky prostredníctvom ETK.

      Ak uprednostníte tlačenú podobu, vyhlásenie nájdete TU.

    • Valentínky
     • Valentínky

     • Valentínky zabrali všetky miesta v každom oddelení ŠKD. Naši žiaci sa rozhodli dať takýmto spôsobom vedieť svojim rodičom, že ich veľmi ľúbia, že si ich vážia a tešia sa, že môžu byť spolu...tak si teda valentínsku nedeľu vychutnajte v kruhu tých, ktorí sú Vám srdcu najbližší.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Obnovenie vyučovania pre 1. - 4. ročník
     • Obnovenie vyučovania pre 1. - 4. ročník

     • Vážení rodičia, od 8. 2. 2021 sa obnovuje prezenčné  vyučovanie pre 1. - 4. ročník. Prosíme o striktné dodržanie nasledujúcich pokynov.

      1. Škola je v prevádzke od 7.00 do 15. 30 hod. 

      2. Pred vstupom do školy bude vykonaný ranný filter (meranie telesnej teploty).

      3. Pri prvom nástupe do školy dieťa odovzdá potrebné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou tlačiva o negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testovania nie staršieho ako 7 dní.

      Potrebné tlačivo na stiahnutie TU

      4. Žiaci sú automaticky prihlásení na stravu v školskej jedálni. Ak sa dieťa nebude stravovať, prosíme odber stravy včas odhlásiť.

      5. ŠKD je v prevádzke pre 1. - 3. ročník.

      6. V priestoroch školy bude v sobotu 6. 2. 2021 v čase od 8.00 do 18.00 zriadené testovacie odberové miesto, ktoré môžete využiť.

      Veríme, že sa všetci v zdraví stretneme a týždeň pred jarnými prázdninami prežijeme v triedach spolu s vašimi deťmi.

      O aktuálnych zmenách vás budeme včas informovať.

       

    • Dištančné vzdelávanie našich prvostupniarov
     • Dištančné vzdelávanie našich prvostupniarov

     • Aj napriek tomu, že triedy našej školy zívajú prázdnotou, naši žiaci veru nelenia. Vzdelávanie doma zvládajú veľmi dobre – píšu, čítajú, počítajú, skúmajú, projektujú, tvoria...veď posúďte sami, akú radosť robia svojim pani učiteľkám.  Tešíme sa na Vás!

    • Prijímacie konanie na stredné školy
     • Prijímacie konanie na stredné školy

     • Vážení rodičia žiakov ôsmych a deviatych ročníkov,

      prinášame termíny, ktoré súvisia s prijímacím konaním na stredné školy v tomto školskom roku.

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do           8. 4. 2021

      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  3. - 4. 5. 2021

      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  10. - 11. 5. 2021

      2. kolo prijímacích skúšok.                                                                      22. 6. 2021

      Talentové skúšky 1. termín                                                                      5. - 7. 5. 2021

      Talentové skúšky 2. termín                                                                     12. - 14. 5. 2021

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ                9. - 10. 6. 2021

      Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium