Novinky

    • Zákaz prevádzky - prechod na dištančné vzdelávanie
     • Zákaz prevádzky - prechod na dištančné vzdelávanie

     • Na základe Rozhodnutia č. A/2022/00381 - HDM zo dňa 27. 01. 2022 je nariadený ZŠ Petra Škrabáka zákaz prevádzky od 28. 01. 2022 do 01. 02. 2022, nakoľko v škole dochádza k epidemickému šíreniu nákazy. 

      V uvedených termínoch (piatok 28. 1., pondelok 31. 1., utorok 1. 2.) sa všetci žiaci budú vzdelávať dištančne (z domu).

      Prezenčné vyučovanie začne v stredu 2. 2. 2022.

      Žiaci, ktorým trvá karanténa z predchádzajúceho obdobia do 3. 2. 2022, prídu do školy 7. 2. 2022 (8. A trieda).

      Všetci žiaci budú automaticky v období trvania zákazu prevádzky odhlásení zo stravy v ŠJ.

    • Včelári si pomáhajú
     • Včelári si pomáhajú

     • Včelár je  včelárovi vždy priateľom. Poprosili sme šéfredaktora časopisu Dymák Michala Petrušku s malou dušičkou o sponzorské predplatné. Uplynulo len pár dní a v školskej pošte sa objavil nielen časopis, ale aj krásny včelársky kalendár. Srdečne ďakujeme, školskí včelári už listujú, čítajú, učia sa.
    • 2% z dane pre Združenie Brezovček
     • 2% z dane pre Združenie Brezovček

     • Milí rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie Brezovček. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Vyhlásenie na poukázanie 2%: TU

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Tieto sú určené pre všetkých záujemcov - aj pre tých, ktorí sa nahlasovali v auguste 2021 a aj pre nahlásených v januári 2022.

       Termín: 18. - 20. 01. 2022 (utorok, streda, štvrtok).

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Zákonný zástupca je povinný nahlasovať použitie samotestu prostredníctvom formulára Žiadosť/vyhlásenie - Domáci Ag samotest, oznámenie o použití. Ak zákonný zástupca nenahlási použitie najmenej polovičky preberaných testov, nebudú mu v ďalších kolách testy vydané.

      • Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

       Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Prosíme o hlas
     • Prosíme o hlas

     • Projekty máme radi a vždy sa uchádzame o finančú podporu všade, kde sa len dá. Nuž a tak to bolo aj s Tescom. Náš projekt prečítali a usúdili, že je hodný postupu do hlasovania. A tak od 17. 01. 2022 prebieha v dolnokubínskom Tescu hlasovanie o ten najlepší. Čím viac hlasov, tým lepšia finančná podpora. Projekt "3D modelári zo Škrabáčky" si váš hlas určite zaslúži. A nezabudnite, hlasujeme do polovičky februára a samozrejme najlepšie denne. Váš žetón vhodený do správnej nádoby má pre našich modelárov veľkú hodnotu.

    • Ako na odpady?
     • Ako na odpady?

     • To, že sa denne produkuje veľa odpadu, je známa vec. Rovnako známou pravdou je aj to, že separovanie je potrebné. A tak naše pani kuchárky s pánom školníkom vzali separovanie odpadu v jedálni vážne a hľa, čo zistili. Množstvo komunálneho odpadu z jedálne sme znížili o 80 %. Číslo vysoké, zarážajúce, ale súčasne potešujúce. A plasty a papier končia tam, kde sa opäť využijú. A okrem životného prostredia šetríme aj peniažky. Nuž takto môže vyzerať separácia v praxi:)
    • Streda bez áut
     • Streda bez áut

     • V Zelenej škole sme vymysleli súťaž pre triedy. Od januára do júna 2022 vyhlasujeme Stredy bez áut. Každú stredu spočítame, koľko detí v jednotlivých triedach chodí do školy pešo, kolobežkou či bicyklom a koľkí sa nevedia vzdať pohodlia a bez auta neprejdú ani minimálnu trasu. Samozrejme tí, ktorí bývajú ďaleko, cestujú obvyklým spôsobom. 
      Podrobnosti dostanú triedy prostredníctvom svojich členov Kolégia Zelenej školy.
      Trieda, v ktorej najviac detí využije vlastné nohy ako najlepší dopravný prostriedok, bude odmenená. Čím? Nuž treba nechať priestor aj na prekvapenia a fantáziu.
    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Tieto sú určené len tým, ktorí už v predchádzajúcom období sady preberali.

      O distribúcii sád pre novoregistrovaných rodičov budeme včas informovať.

      Termín: 11. - 13. 01. 2022 (utorok, streda, štvrtok).

      Čas: 8.00 - 15.00 hod.

      Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

      Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

      Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Hlasujme spoločne!
     • Hlasujme spoločne!

     • Mesto Dolný Kubín sa zapojilo do výzvy spoločnosti Kaufland a od 6.januára do 16.februára bude súťažiť o vybudovanie športovo – oddychového areálu K PARK. Pred prvým hlasovaním bude potrebné  zaregistrovať sa na stránke www.kauflandpark.sk. Následne bude možné každý deň po celú dobu trvania súťaže odoslať jeden hlas pre naše mesto. Hlasovať môžu osoby od 18 rokov, ale taktiež mladšie so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Každý hlasujúci je zároveň zaradený do žrebovania o jeden z tridsiatich smartfónov Samsung.

      Všetky informácie sú dostupné na www.kauflandpark.sk

      Poďme spoločne vyhrať pre nás všetkých krásny park plný zelene a športových aktivít (skate prvky, street ball, ping-pong, workout, lezecká stena).