Novinky

    • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023
     • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 sme pre vaše deti pripravili pestrý výber záujmových útvarov.

      Ponuka záumových útvarov TU.

      Náplň záujmovývh útvarov TU.

      Prihláška do záujmového útvaru TU. Prihlášky budú k dispozícii aj u triednych učiteľov a Mgr. Lepetovej. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať triednym učiteľom do 09. 09. 2022.

      Informácie o poplatkoch TU.

      Tešíme sa na deti a užitočne strávený čas.

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Sady sú určené pre žiakov, ktorí 05. 09. 2022 nastúpia do 1. ročníka, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom elektronickej komunikácie so školou.   

      Termín23. - 31. 08. 2022

      Čas: 8.00 - 13.00 hod.

      Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

      Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 22. 08. 2022 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TUV prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii školskej jedálne, nie v kancelárii školy.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí o výške a splatnosti príspevku zákonného zástupcu TU.

      Obedy budú k dispozícii od 05. 09. 2022 len pre žiakov,ktorí sú prihlásení a majú uhradený poplatok za stravu.