Novinky

     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne pozývame rodičov, deti a všetkých záujemcov o život v našej škole na Deň otvorených dverí, ktorý pre vás pripravíme 15. 03. 2023. 

       

       

    • Valentín v škole
     • Valentín v škole

     • Ako potešiť osobu, ktorú máte rád a na ktorej vám záleží...postačí jednoduchá valentínka v podobe srdiečka.

    • Darujte 2% dane
     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia a podporovatelia našej školy. 

      Darovaním 2% dane OZ Brezovček pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole, podporíte nákup pomôcok, organizovanie školských aj mimoškolských aktivít a stanete sa tak súčasťou tímu, ktorý posúva naše deti k úspechu.

      Údaje potrebné poukázanie 2% dane:

      Obchodné meno alebo názov: Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. Martina Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37901982

       

      1. Ste zamestnananec (váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

      Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

      Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

      Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

      Potvrdenie o zaplatení dane TU.

      Vyhlásenie o poukázaní podielu dane TU.

       

      2. Daňové priznanie si robíte sám (v priebehu roka ste mali viac zamestnaní, SZČO a pod.)

      Fyzická osoba typ A

      Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A TU.

      Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A TU.

      Fyzická osoba typ B

      Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B TU.

      Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B TU.

       

      3. Ste právnická osoba (spoločnosť, firma...)

      Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne). 

      Ďakujeme:)

       

       

       

       

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Posledný novembrový deň 33 odvážnych žiakov z našej školy súťažilo v obľúbenej celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko.
    • Šťastie farbami detí
     • Šťastie farbami detí

     • Koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s MsKS Dolný Kubín, Mestom Dolný Kubín, Združením miest a obcí Dolná Orava, Spoločným školským úradom Oravský Podzámok a Odborom školstva, mládeže, kultúry a športu Dolný Kubín zorganizoval v mesiacoch október - január výtvarnú súťaž na tému "Šťastie farbami detí".