Novinky

    • Záujmové útvary v školskom roku 2023/2024
     • Záujmové útvary v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2023/2024 sme pre vaše deti pripravili pestrý výber záujmových útvarov.

      Ponuka záujmových útvarov TU.

      Náplň záujmových útvarov TU.

      Prihláška do záujmového útvaru TU.

      Prihlášky budú k dispozícii aj u triednych učiteľov a Mgr. Lepetovej. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať triednym učiteľom do 08. 09. 2023.

      Informácie o poplatkoch TU.

      Tešíme sa na deti a užitočne strávený čas.

    • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2023/2024
     • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2023/2024 budeme vaše deti vzdelávať v 19 triedach. Aktuálne rozdelenie žiakov do prvých ročníkov a zaradenie nových žiakov nájdete v priložených dokumentoch. Pri jeho tvorbe spolupracovali členovia vedenia školy, triedni učitelia, v niektorých prípadoch školský špeciálny pedagóg a výchovná poradkyňa. 

      Veríme, že deti sa budú v  triedach cítiť čo najlepšie a prežijú krásne školské roky.

      Prvý ročník  TU.

      Noví žiaci  TU.

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia, v prípade záujmu o odber stravy pre vaše dieťa od septembra 2023 je potrebné, aby dieťa bolo prihlásené na stravu, potvrdili ste záujem o uplatnenie dotácie a do 25. augusta 2023 bol uhradený poplatok 12 € (režijné náklady). Tento poplatok sa uhrádza mesačne vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu IBAN SK33 0200 0000 0000 2133 0332.

      Bližšie informácie na https://zspskrabakadk.edupage.org/text22/.

      Postupujte, prosíme, podľa nasledujúcich krokov:

      1. Všetci, ktorí ste prostredníctvo edupage vyplnili Zápisný lístok s návratkou alebo ste ho doručili v tlačenej podobe do školy, máte dieťa na stravu prihlásené, vašou povinnosťou je už len uhradiť platbu za režijné náklady podľa vyššie uvedených pokynov.

      2. Tí, ktorí ste Zápisný lístok doteraz nevyplnil a máte záujem o stravovanie žiaka v školskej jedálni a uplatnenie dotácie, urobte tak prostredníctvom Edupage - Úvod - Žiadosti/vyhlásenia Zápisný lístok na stravovanie s návratkou – obedy do 21. 08. 2023 alebo príďte od 21. 08. 2023 do školskej jedálne osobne a tam vyplníte potrebné dokumenty.

      Obedy budú k dispozícii od 04. 09. 2023 len pre žiakov, ktorí sú prihlásení a majú uhradený režijný poplatok za stravu.

    • Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu na obdobie 01. 09. 2023 - 31. 12. 2023
     • Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu na obdobie 01. 09. 2023 - 31. 12. 2023

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu v období 01. 09. 2023 - 31. 12. 2023 je potrebné, aby ste v termíne do 14. 07. 2023 podali nasledovné dokumenty (platí pre všetkých žiakov školy):

      • žiaci 2. - 9. ročníka v školskom roku 2023/2024 - zákonný zástupca vyplní v systéme Edupage - Úvod - Žiadosti/vyhlásenia Zápisný lístok na stravovanie s návratkou - obedy.
      • žiaci 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 - zákonný zástupca vyplní tlačivo Zápisný lístok na stravovanie s návratkou, ktoré prinesie do jedálne základnej školy do 14. 07. 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod. alebo ho vloží do poštovej schránky umiestnej pred vchodom do školy vľavo od dverí.

      Ak svoj záujem neprejavíte, na dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu dovtedy, kým v priebehu školského polroka opäť o ňu nepožiadate. Žiadosť je tiež možné kedykoľvek odvolať.

       

       

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2023

     • Milí rodičia, návštevníci, počas letných prázdnin sme vám k dispozícii v nasledujúcich dňoch:

      03. 07. – 22. 07. 2023                8.00 – 12. 30 hod.                                               043/5832511

      14. 08.  – 31. 08. 2023               8.00 – 12. 30 hod.                  

      - ostatné dni - dovolenka

      V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo 0905/962035.

     • Voľnočasová kolekcia s logom školy

     • Dobrý deň všetkým!
      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zspskrabakadk/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 28.6. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  


      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

        
      S pozdravom a prianím krásneho dňa 

      vedenie školy 


    • Svet je pre všetkých
     • Svet je pre všetkých

     • V utorok 13.06. sa na školskom ihrisku uskutočnilo podujatie pod názvom SVET JE PRE VŠETKÝCH, ktoré bolo vyvrcholením aktivít v ŠKD počas týždňa zameraných na výchovu k humánnemu prístupu k zvieratám.
    • Prvácky kemp vás čaká
     • Prvácky kemp vás čaká

     • Vážení rodičia, starí rodičia, podporovatelia školy.

      Touto cestou by sme vám všetkým chceli pripomenúť, že je ešte stále čas na prihlásenie predškolákov (budúcich prvákov) do Prváckeho kempu 2023.

      Prihláška na stiahnutie TU.

    • Prváci - výletníci
     • Prváci - výletníci

     • Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pre všetky menšie deti interaktívne podujatie na Oravskom hrade.
    • Regionálne pexeso
     • Regionálne pexeso

     • Dňa  24.5.2023 sa  v Liptovských Sliačoch konala prehliadka regionálnej výchovy pod názvom „Regionálne pexeso“, ktorú každé dva roky organizuje Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.