Novinky

    • Deň Slnka
     • Deň Slnka

     • Slnko a jeho energia boli dnes 7.6.2021 hlavnou témou aktivít v našej školskej záhrade.
    • MDD
     • MDD

     • Na Škrabáčke sa diali opäť veci nevídané, z každej strany smiech a detský radostný krik.

    • Opekačka v ŠKD
     • Opekačka v ŠKD

     • Keď po usmoklených upršaných dňoch sa na oblohe konečne ukázalo zubaté jarné slniečko a teplota trošku stúpla, konečne sme mohli využiť ohnisko v našej školskej záhrade.
    • Sudoku
     • Sudoku

     • V ŠKD sme si spestrili dva májové týždne riešením logickej hry sudoku.
    • Nakresli zdravie
     • Nakresli zdravie

     • V rámci Svetového dňa zdravia sa naše prváčky zapojili do výtvarnej súťaže.

      Výtvarné práce Elky Pačesovej a Ninky Záhorovej, 1.B zaujali a zdravá sladká odmena od ÚVZ SR a NUTTERY nenechala na seba dlho čakať smiley. Gratulujeme dievčence.

      Fotogaléria TU

    • Škrabáčka pomáha
     • Škrabáčka pomáha

     • Kto môže, ešte pomôže.

      Naša škola sa každoročne zapája do programu Škola priateľská k deťom, ktorý zastrešuje nadácia UNICEF. Jednou z podmienok na získanie tohto titulu je aj fundraisingová výzva, ktorú sme vytvorili. Sme posledných 5 dní pred jej ukončením. Podajte pomoc ruku aj vy. Ďakujeme heart.

      Viac informácií nájdete TU

    • Rozprávkové inšpirácie
     • Rozprávkové inšpirácie

     • Každý školský rok prebieha v ŠKD výtvarná súťaž s rozprávkovou tematikou.

      Tentokrát to bola rozprávka Soľ nad zlato a do súťaže sa prihlásilo 16 detí z troch oddelení. Výtvarné práce boli veľmi pekné a porota mala ťažké rozhodovanie.

      Umiestnenie:

      1.miesto: Alexandra Poluncová, V.odd.

      2.miesto: Laura Pukáčová, IV.odd.

      3.miesto: Ema Zvarová, Michaela Janíčková, III.odd.

      Gratulujeme!

      Fotogaléria TU

    • Detský denný prímestský letný tábor
     • Detský denný prímestský letný tábor

     • CVČ pri ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín v spolupráci so Združením Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu organizuje

      od 12.07. do 16.07.2021                                                                              KAPACITA VYČERPANÁ!

      v čase od 7:00 do 16:00 hod.

      Detský denný prímestský letný tábor pre deti vo veku 6-12 rokov (obmedezná kapacita).

      Bližšie informácie a prihlášku nájdete tu:

      prihláška

      plagát

       

    • Vzdelávanie žiakov od 03. 05. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 03. 05. 2021

     • Od pondelka 03. 05. 2021 bude prebiehať vyučovanie vo všetkých ročníkoch prezenčne (v škole). 

      Žiaci 5. - 7. ročníka budú mať v rámci adaptačného vzdelávania upravený rozvrh hodín.

      Všetci žiaci sú prihlásení na odber stravy, prosíme o včasné odhlásenie tých žiakov, ktorí sa v ŠJ nebudú stravovať.

      Pri príchode žiaka do školy je potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti v tlačenej podobe TU alebo prostredníctvom ETK formulár Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a.

      Test žiakov ani zákonných zástupcov nie je potrebný.

      O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

      Tešíme sa na deti a prajeme všetkým veľa zdravia:)

       

    • Vzdelávanie žiakov od 26. 04. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 26. 04. 2021

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude prebiehať vyučovanie v týždni od 26. 04. do 30. 04. 2021 nasledovne:

       1. - 4. ročník prezenčne (v škole), potrebný test 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

       5. - 7. ročník dištančne (z domu),

       8. - 9. ročník prezenčne (v škole), potrebný test žiaka a 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       Potrebné dokumenty je možné odovzdať triednym učiteľom nasledovne:

       - v tlačenej podobe 1. stupeň 2. stupeň

       alebo

       v elektronickej podobe cez elektronickú triednu knihu, 1. stupeň tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a, 2. stupeň Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a.

    • Vzdelávanie žiakov od 19. 4. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 19. 4. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude prebiehať vyučovanie v týždni od 19. 04. do 23. 04. 2021 nasledovne:

      1. - 4. ročník prezenčne (v škole), potrebný test 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

      5. - 7. ročník dištančne (z domu),

      8. - 9. ročník prezenčne (v škole), potrebný test žiaka a 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Potrebné dokumenty je možné odovzdať triednym učiteľom nasledovne:

      - v tlačenej podobe 1. stupeň 2. stupeň

      alebo

      v elektronickej podobe cez elektronickú triednu knihu, 1. stupeň tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a, 2. stupeň Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a.

      Rozvrh hodín pre 8. a 9. ročník je počas prvých dvoch týždňov zmenený, prosíme priebežne sledovať webovú stránku školy a oznamy triednych učiteľov.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Všetkovedko je celoslovenská súťaž zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Žiaci súťažili v troch kategóriách – druháci, tretiaci a štvrtáci.