Novinky

    • Vojaci očami detí
     • Vojaci očami detí

     • Túto výtvarnú súťaž vyhlásil Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana.
    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • V posledných júnových dňoch sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili milej akcie na školskom dopravnom ihrisku.
    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Sady sú určené pre žiakov súčasného 1. - 8. ročníka, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom edupage do 3. 6. 2022.  Testy pre budúcich prvákov ešte nie sú k dispozícii, o ich distribúcii budeme včas informovať.

      • Termín: 21. - 24. 06. 2022 (utorok - piatok)

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • V utorok 14.6.2022 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili odbornej prednášky "Doprava, doľava...Bezpečne do cieľa".
    • Atletické preteky
     • Atletické preteky

     • Dňa 14.6.2022 sme boli súčaťou otváracích pretekov novej atletickej dráhy a sektorov na Štadióne MUDr. Ivana Chodáka v našom meste.
    • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie
     • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie

     • Vážení rodičia,

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Z tohto dôvodu škola zisťuje dobrovoľný záujem zákonných zástupcov žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov školy, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      Svoj záujem alebo nezáujem zákonný zástupca vyjadrí elektronicky vo vytvorenej akcii s názvom Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie prostredníctvom edupage najneskôr do 3. 6. 2022.

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

      O ďalšom postupe budeme včas informovať.

    • Modrý gombík
     • Modrý gombík

     • Pred pár dňami sa naši deviataci zúčastnili vzdelávacej prednášky o súčasných aktivitách nadácie UNICEF s riaditeľkou nadácie na Slovensku Máriou Sliackou.

    • Knižný Vševedko
     • Knižný Vševedko

     • Krajské kolo sa uskutočnilo 25.5.2022 opäť v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka aj s prítomnosťou spisovateľky Ivony Ďuričovej. 
    • Zlatá rybka
     • Zlatá rybka

     • Dňa 17.5.2022 sa žiaci 1.-3. ročníka zúčastnili činohry  Zlatá rybka, ktorú pripravilo prešovské Divadlo Portál.