Novinky

    • Veľká noc sa blíži
     • Veľká noc sa blíži

     • Veľká noc už takmer klope na dvere, preto sa naši družinári rozhodli privítať sviatky jari v plnej paráde. Pod vedením pani vychovávateliek si vyskúšali tradičné zdobenie vyfúknutých vajíčok pomocou vosku.
      Šiby, ryby, mastné ryby,
      kus koláča od korbáča.
      Ja chcem iba máličko,
      veľkonočné vajíčko.

      Odkaz na fotogalériu:https://zsdk.info/galeria/picture.php?/9190/category/536
    • Platby za ŠKD
     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dolný Kubín č.9/2020 uhrádza zákonný zástupca mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD 12€ (24€ za dva mesiace vopred). Podľa Školského poriadku ZŠ Petra Škrabáka, príloha č.16, bod 7 sa poplatok platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.

    • Vyučovanie od 15. 03. 2021
     • Vyučovanie od 15. 03. 2021

     • Vážení rodičia,

      na základe aktuálnej pandemickej situácie bude v týždni od 15. 03. 2021 do 19. 03. 2021 vyučovanie prebiehať len v ŠKD od 7.00 do 15.00 hod. pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

      Pre ostatných žiakov vo všetkých ročníkoch pokračuje dištančné vzdelávanie (z domu).

      Platí povinnosť doručiť potrebné čestné vyhlásenie v elektronickej podobe prostredníctvom ETK alebo v tlačenej podobe, tlačivo TU.

    • Čas premien
     • Čas premien

     • Dňa 10.3.2021 sa všetky naše siedmačky zúčastnili online vzdelávacej prednášky, ktorá sa týkala premien, ktorými si prechádzajú v čase puberty. Lektorka, pani Mgr. Viera Holecová z MP Education s.r.o., bola dokonalým sprievodcom na vzrušujúcej ceste premeny dievčaťa v ženu. Dievčatá mali možnosť nahliadnuť do zákutí dospievania z pohľadu fyzických aj psychických zmien. A okrem iného poodhalili aj tajomstvo podstaty ich jedinečnej krásy a možností ako posilňovať svoje sebavedomie – ako byť zdravá vo vnútri aj navonok.

    • Vyučovanie od 08. 03. 2021
     • Vyučovanie od 08. 03. 2021

     • Vážení rodičia,

      riaditeľka ZŠ Petra Škrabáka so súhlasom zriaďovateľa rozhodla o zatvorení školy pre prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky od 08. 03. 2021 do odvolania.

      Otvorený bude len ŠKD od 7.00 do 15. 00 hod. pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu.

      O všetkých zmenách budeme včas informovať.

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA MIMORIADNE DOBRÁ SPRÁVA,

       

      K l o k a n  sa nenechal odradiť koronavírusom, lebo vie, že jeho úlohy sú obľúbené po celom svete. Milióny žiakov zo štyroch kontinentov oceňujú, že sú vtipné, netradičné a čo je najdôležitejšie – medzinárodné.

      Klokaníme od 19. – 23. apríla 2021.

      Ak budú školy otvorené, budeš súťažiť v škole. Ak nie, pripojíš sa z domu online. Rovnaké úlohy ako ty, budú riešiť milióny žiakov na celej zemeguli.

      Žiaci I. stupňa sa môžu prihlásiť u tr. pani učiteľky a žiaci II. stupňa sa prihlásia tak, že si štartovné uhradia priamo v kancelárii školy. Štartovné 4 , je potrebné uhradiť do 10.3.2021.

       

      Po súťaži získaš diplom, darček a ak sa Ti zadarí, tak aj peknú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobil. Informácie o súťaži, minuloročné testy a zaujímavú online hru nájdeš na www.matematickyklokan.sk.

    • Organizácia vyučovania od 03. 03. 2021
     • Organizácia vyučovania od 03. 03. 2021

     • Vážení rodičia, na základe informácií z MŠVVaŠ pokračuje od 03. 03. 2021 vyučovanie pre 1. - 4. ročník nasledovným spôsobom:

      1. Deti rodičov, ktorí obaja musia pracovať z pracoviska, budú mať vyučovanie prezenčné (v škole). Je potrebné priniesť kópiu potvrdenia od zamestnávateľa alebo podpísané čestné vyhlásenie s nasledujúcim textom: Prehlasujem, že obaja rodičia žiaka ................ nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. 

      2. Ostatní žiaci budú mať vyučovanie dištančné (z domu). 

      3. Stále platí  7- dňová platnosť negatívneho antigénového alebo PCR testu 1 zákonného zástupcu žiaka.

      4. Na základe počtov prítomných žiakov 03. 03. 2021 môže dôjsť k zmene rozvrhu hodín niektorých tried, preto prosíme o pozorné sledovanie pokynov školy a triednych učiteľov.

      5. Prosíme o odhlásenie zo stravy žiakov, ktorí zostávajú na dištančnom (domácom) vyučovaní.

      V prípade nových informácií vás budeme čo najskôr informovať.

      Prajeme všetkým veľa zdravia a pokoja.

       

       

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

      tento školský rok sme opäť zapojili náš projekt do programu Gesto pre mesto. Hlasovať za náš projekt „3D Modelovanie“ môžete prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji SR získa finančný dar 2 000€ od Raiffeisen banka. Hlasovať je možné do 31.3.2021. Veríme, že nás opäť podporíte a zapojíte do hlasovania nielen seba, ale aj svojich blízkych. Ďakujeme za podporu.

    • Vyučovanie od 01. 03. 2021
     • Vyučovanie od 01. 03. 2021

     • Na základe rozhodnutia Okresného krízového štábu od pondelka 01. 03. 2021 pokračuje vyučovanie pre žiakov 1. - 4. ročníka prezenčnou formou (v škole).

      Vyučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka prebieha dištančnou formou (z domu).

      Prezenčné vyučovanie môže byť prerušené na základe rozhodnutia vlády SR, ktoré očakávame  v najbližších dňoch alebo na základe nepriaznivej pandemickej situácie v okrese Dolný Kubín.

      Preto prosíme o trpezlivosť a sledovanie aktuálneho diania. O všetkých zmenách budeme včas informovať.

      Opäť platí povinnosť pre žiakov a ich zákonných zástupcov odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom ETK alebo v tlačenej podobe. Prosíme o dodržanie 7 dňovej lehoty platnosti vykonaného testu.

      Potrebné tlačivo TU.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 11.2.2021, nám prinieslo opäť veľkú radosť. Naši žiaci predviedli, že históriu a dejiny majú v malíčku.

      Kategória D: 1.miesto: Sára Mitruková, 8.A

      Kategória E: 2.miesto: Viktória Chromuľáková, 7.B

                           3.miesto: Slavomír Janák, 7.A

      Kategória F: 2.miesto: Tomáš Slávik, 6.A

      Úspešnými riešiteľmi boli aj Jakub Porvazník a Michaela Manťová, 9.A, Marek Múčka, 8.A, Daniela Meleková, 6.B.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Vyučovanie od 22. 02. 2021
     • Vyučovanie od 22. 02. 2021

     • Vážení rodičia, od 22. 02. 2021 sa žiaci 1. - 4. ročníka vyučujú prezenčne (v škole), žiaci 5. - 9. ročníka dištančne (z domu). 

      Vyučovanie pre 1.- 4. ročník bude prebiehať podľa doteraz platného rozvrhu hodín, s dodržaním potrebných opatrení a zásad.

      Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou tlačiva o negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testovania nie staršieho ako 7 dní.

      Tlačivo môžete podať aj elektronicky prostredníctvom ETK.

      Ak uprednostníte tlačenú podobu, vyhlásenie nájdete TU.

    • Valentínky
     • Valentínky

     • Valentínky zabrali všetky miesta v každom oddelení ŠKD. Naši žiaci sa rozhodli dať takýmto spôsobom vedieť svojim rodičom, že ich veľmi ľúbia, že si ich vážia a tešia sa, že môžu byť spolu...tak si teda valentínsku nedeľu vychutnajte v kruhu tých, ktorí sú Vám srdcu najbližší.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Obnovenie vyučovania pre 1. - 4. ročník
     • Obnovenie vyučovania pre 1. - 4. ročník

     • Vážení rodičia, od 8. 2. 2021 sa obnovuje prezenčné  vyučovanie pre 1. - 4. ročník. Prosíme o striktné dodržanie nasledujúcich pokynov.

      1. Škola je v prevádzke od 7.00 do 15. 30 hod. 

      2. Pred vstupom do školy bude vykonaný ranný filter (meranie telesnej teploty).

      3. Pri prvom nástupe do školy dieťa odovzdá potrebné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s kópiou tlačiva o negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testovania nie staršieho ako 7 dní.

      Potrebné tlačivo na stiahnutie TU

      4. Žiaci sú automaticky prihlásení na stravu v školskej jedálni. Ak sa dieťa nebude stravovať, prosíme odber stravy včas odhlásiť.

      5. ŠKD je v prevádzke pre 1. - 3. ročník.

      6. V priestoroch školy bude v sobotu 6. 2. 2021 v čase od 8.00 do 18.00 zriadené testovacie odberové miesto, ktoré môžete využiť.

      Veríme, že sa všetci v zdraví stretneme a týždeň pred jarnými prázdninami prežijeme v triedach spolu s vašimi deťmi.

      O aktuálnych zmenách vás budeme včas informovať.

       

    • Dištančné vzdelávanie našich prvostupniarov
     • Dištančné vzdelávanie našich prvostupniarov

     • Aj napriek tomu, že triedy našej školy zívajú prázdnotou, naši žiaci veru nelenia. Vzdelávanie doma zvládajú veľmi dobre – píšu, čítajú, počítajú, skúmajú, projektujú, tvoria...veď posúďte sami, akú radosť robia svojim pani učiteľkám.  Tešíme sa na Vás!

    • Prijímacie konanie na stredné školy
     • Prijímacie konanie na stredné školy

     • Vážení rodičia žiakov ôsmych a deviatych ročníkov,

      prinášame termíny, ktoré súvisia s prijímacím konaním na stredné školy v tomto školskom roku.

      Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do           8. 4. 2021

      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  3. - 4. 5. 2021

      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)  10. - 11. 5. 2021

      2. kolo prijímacích skúšok.                                                                      22. 6. 2021

      Talentové skúšky 1. termín                                                                      5. - 7. 5. 2021

      Talentové skúšky 2. termín                                                                     12. - 14. 5. 2021

      Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ                9. - 10. 6. 2021

      Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium

       

       

    • Odberné miesta na testovanie Covid-19
     • Odberné miesta na testovanie Covid-19

     • Miesta testovania: ZŠ Petra Škrabáka, budova školy, hlavný vchod 

                                     telocvičňa Ul. Nemocničná, vchod od ihriska

      Termín: 23. - 24. 01. 2021, 8.00 - 18 .00 hod.

      Webová kamera TU

    • Organizácia vyučovania 25. - 29. 1. 2020
     • Organizácia vyučovania 25. - 29. 1. 2020

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ pokračuje od 25. 01. 2021 dištančné vyučovanie pre všetky ročníky školy.

      Pre žiakov 1. - 4. ročníka je opäť pripravený Školský klub detí. Prevádzkuje ho ZŠ Martina Kukučína v pracovných dňoch od 6.30 do 16.00 hod. Je určený pre žiakov, ktorých rodičia:

      • pracujú v kritickej infraštruktúre,
      • vzhľadom na povahu svojej práce ju nemôžu  vykonávať z domácnosti.

      Svoj záväzný záujem oznámte, prosím, na mailovú adresu studenicovam@gmail.com do 22. 1. 2021 do 7.30 hod. Uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu, kontaktnú mailovú adresu a telefónne číslo.

      O ďalších zmenách vás budeme včas informovať.

       

    • Úspešní angličtinári
     • Úspešní angličtinári

     • Dňa 13.1. sa dvaja naši žiaci, úspešní riešitelia školského kola, zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo formou online. Obsahom súťaže bol test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Naši chlapci to zvládli na výbornú a my sa môžeme opäť pýšiť šikovnými žiakmi.

      Kategória 1A

      1. miesto: Filip Náhly, 7.B

      Kategória 1B

      4. miesto: Marek Múčka, 8.A

      Filip Náhly našu školu bude ďalej reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. Chlapci ďakujeme!