Novinky

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test.

      Termín: 03. - 05. 11. 2021 (streda, štvrtok, piatok).

      Čas: 8.00 - 15.00 hod.

      Miesto: vrátnica ZŠ Petra Škrabáka

      Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

      Prajeme všetkým veľa zdravia.

     • Dištančné vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Dňa 28. 10. 2021 bol potvrdený pozitívny výsledok PCR testu  na COVID-19 u jedného pedagogického zamestnanca, ktorý bol v kontakte so žiakmi naposledy 27.10.2021. Z tohto dôvodu je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre nasledovných žiakov:

      od 26.10.2021 do 5. 11.2021 vrátane:

      8. A – celá trieda

      5. B – celá trieda

       

      od 27. 10. 2021 do 6. 11. 2021 vrátane:

      5. A – celá trieda

      6. A – celá trieda

      6. B – celá trieda

      8. B – celá trieda

      9. A, B – skupina (miešaní žiaci na vyučovacom predmete Technika).

       

      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR.

      Deti, ktoré neboli v škole 26. 10. 2021 (8. A, 5. B) a 27. 10. 2021 (5. A, 6. A, 6. B, 8. B, 9. A, B skupina) môžu prísť do školy a budú sa učiť prezenčne. Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény podľa platnej vyhlášky, môžu Vaše deti prísť do školy spolu s vyplneným tlačivom Oznámenie o výnimke z karantény TU alebo ho vyplníte prostredníctvom edupage a pokračuje sa prezenčnou formou vzdelávania.

      Pre deti  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Odporúčame Vám objednať svoje dieťa sa na PCR test a v prípade negatívneho výsledku sa môže vrátiť do školy.

      Dieťa v prípade neprítomnosti odhlasuje z obedu zákonný zástupca. Keď sa deti vrátia do školy, dieťa na obed opäť prihlási zákonný zástupca.

       

      Vedenie školy

       

    • PISQWORKY
     • PISQWORKY

     • Dňa 14. októbra 2021 sa na škole uskotočnilo školské kolo piškvoriek, v ktorom sme vybrali najlepších hráčov a zostavili 2 tímy - deviatakov a ôsmakov.
    • Pošli dobrú správu
     • Pošli dobrú správu

     • Milí priatelia našej školy,
      naša škola sa aj tento školský rok prihlásila do programu Škola priateľská k deťom.

     • Príbehy zo sadu

     • Príbehy zo sadu - to je názov rovesníckeho vzdelávania, ktoré sme pripravili pre tretiakov a štvrtákov. 
    • Preberanie samotestovacích sád - druhé kolo
     • Preberanie samotestovacích sád - druhé kolo

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test.

      Termín: 29. 09. - 01. 10. 2021 (streda, štvrtok, piatok).

      Čas: 8.00 - 15.00 hod.

      Miesto: vrátnica ZŠ Petra Škrabáka

      Sady sú určené pre tých, ktorí si prvú časť už prevzali. Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

      Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Vyhodnotenie a analýza dotazníkového prieskumu
     • Vyhodnotenie a analýza dotazníkového prieskumu

     • Vážení rodičia, v minulom školskom roku ste sa mali možnosť v dotazníkovom prieskume vyjadriť k viacerým otázkam týkajúcim sa školského života. 

      Autoevalvačný tím na základe analýzy silných a slabých stránok školy a koncepčného zámeru rozvoja školy vybral dve oblasti hodnotenia:

      - spolupráca s rodinou a inými subjektmi,

      - realizácia edukačného procesu.

      V priloženom dokumente sa môžete oboznámiť s výsledkami prieskumu, jeho analýzou a tiež opatreniami, ktoré bude škola realizovať na odstránenie zistených nedostatkov.

      Autoevalvácia školy 2020/2021