Novinky

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce listy či pohľadnice, symbol toho, že niekto na nich myslí. A aby sme potešili seniorov v Zariadení sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, rozhodli sme sa im pripraviť prekvapenie. Naši žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami, pani vychovávateľkami a veľkou podporou a ochotou rodičov, vytvorili množstvo vianočných pozdravov, kresbičiek, mydielok, sviečok a kopu voňavých a sladkých darčekov. Veríme, že ich potešia!

      Odkaz na fotogalériu:

    • Ochranárik čísla 112
     • Ochranárik čísla 112

     • V rámci každoročných "Osláv národného dňa 112", ministerstvo vnútra, sekcia krízového riadenia, organizuje výtvarnú súťaž Ochranárik čísla 112. V tomto roku bola vyhlásená téma "Ako som vnímal mojimi očami, využíval čas a pomáhal počas pandémie. Ako by som pred ňou vedel chrániť školu, rodinu a kamarátov." Naši šikovní žiaci opäť prejavili svoje nadanie a talent, a veru sa im to oplatilo. Reprezentovali nás žiaci 1. stupňa a najväčší úspech zožal Adamko Hartshorne z 3.B triedy, ktorý sa v II. kategórii umiestnil na 1.mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

      Odkaz na fotogalériu:

    • Vianočné tvorenie
     • Vianočné tvorenie

     • Pomaly prichádza adventný čas a ten prináša radostné očakávanie. Aj my chceme k tejto radosti prispieť. V tejto zvláštnej dobe treba hľadať aj zvláštne riešenia. 

      A tak nech sa páči - ponúkame návod na prírodné vianočné dekorácie. Vyskúšajte tak, ako my v školskej dielni a prineste si domov trošku radosti. 

      Tvoríme vianočne

    • Víťazstvo v súťaži Hovorme o jedle
     • Víťazstvo v súťaži Hovorme o jedle

     • Srdečne blahoželáme Adamovi Palugovi zo 6. A, ktorý pod vedením pani učiteľky Mitrukovej získal v celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle jednu z hlavných cien v literárnej kategóri. Neľahkej témy Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza sa zhostil naozaj skvelo. Adam, ďakujeme!

      Bližšie info TU

    • Potvrdenie o bezinfekčnosti
     • Potvrdenie o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, po druhom kole testovania 7. - 8. 11. 2020  je potrebné odovzdať nové tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa. Je to  možné cez https://zspskrabakadk.edupage.org/, teda cez elektronickú triednu knihu. Vyhľadáte pojem Žiadosti, ďalší postup je intuitívny, pracovné prostredie vás navedie. Ak preferujete tlačenú podobu dokumentu, nech sa páči, triedne učiteľky prijmú aj takéto potvrdenie.

      Prajeme všetkým veľa zdravia a tešíme sa na deti.

    • Triedne rodičovské združenie
     • Triedne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, v dňoch 11. 11. 2020 (1. stupeň) a 12. 11. 2020 (2. stupeň) sa bude konať on-line triedne rodičovské združenie prostredníctvom aplikácie MS Teams. Bližšie informácie vám včas oznámia triedni učitelia.

      Tešíme sa na vašu účasť a tvorivé nápady.

       

    • Prosíme o hlas
     • Prosíme o hlas

     • Naši žiaci sa zapojili do grantovej výzvy a chceli by si vylepšiť prostredie svojej školy. Vyhrať však môže len jeden, preto prosíme o hlas. Bližšie info https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/dolny-kubin

    • Ukončenie zberu papiera
     • Ukončenie zberu papiera

     • Milí žiaci, rodičia, priatelia našej školy.

      Od 1. 11. 2020 končíme v škole so zberom papiera. Toto rozhodnutie sme dlho odkladali a prehodnocovali, ale pristúpili sme k nemu z viacerých dôvodov:

      1. Veľmi nízke výkupné ceny a obmedzenia vo výkupe rôznych druhov papiera.

      2. Dostatok nádob na separovaný odpad na sídlisku a pri rodinných domoch.

      Veríme, že všetci vieme správne nakladať s odpadom a že separovanie robíme takmer prirodzene. Najlepšia cesta je odpad nevytvárať a keď už predsa vzniká, vieme ho denne a bez problémov roztriediť a uložiť tam, kam patrí.

       

    • Upozornenie pre zákonných zástupcov žiaka
     • Upozornenie pre zákonných zástupcov žiaka

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka. Po celoplošnom testovaní Covid 19 je pre žiakov 1. - 4. ročníka potrebné nasledovné:

      1. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      2. Ak má dieťa nad 10 rokov, musí mať aj dieťa negatívny Covid test. V opačnom prípade nemôže navštevovať školu.

    • Odhlasovanie stravy v školskej jedálni
     • Odhlasovanie stravy v školskej jedálni

     • Milí rodičia, žiaci, vzhľadom na zmeny v organizácii školského roka prosíme o dodržanie týchto pokynov:

      1. Žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí sa vzdelávajú dištančne (z domu), odhlásime z obedov v ŠJ hromadne. Odhlasuje ich škola, nie rodičia.

      2. Žiaci 1. - 4. ročníka sa vzdelávajú prezenčne (v škole), v prípade neúčasti na vyučovaní ich zo stravy v ŠJ odhlasujú rodičia podľa doteraz platných pokynov.

    • Zmena v organizácii vyučovania s platnosťou od 26. 10. 2020
     • Zmena v organizácii vyučovania s platnosťou od 26. 10. 2020

     • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2020/17949:1-A1810 sú v platnosti nasledujúce opatrenia:

      1. Vyučovanie v 5. - 9. ročníku prebieha do 27. 11. 2020 dištančnou formou. Pokyny TU.

      2. Vyučovanie v 1. - 4. ročníku prebieha prezenčne (v škole) podľa platného rozvrhu hodín. Začína 27. 10. 2020 (utorok). 

      3. ŠKD je v prevádzke denne od 7.00 do 15.30 hod. pre žiakov 1. - 3. ročníka.

      4. Jesenné prázdniny budú v dňoch 30. 10., 2., 6. a 9. 11. 2020.

    • Hlasujete denne?
     • Hlasujete denne?

     • Prosíme deti, rodičov, priateľov školy - nezabúdajte denne hlasovať za našu školu na https://www.akademia.o2.sk/. Šport je dôležitý a keď budú s nami trénovať profesionáli, bude to pecka!

    • Zmena v organizácii vyučovania
     • Zmena v organizácii vyučovania

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom, žiakom a zamestnancom školy, že v dňoch 23. 10. 2020 (piatok), 26. 10. 2020 (pondelok) a 2. 11. 2020 (pondelok) bude vyučovanie z dôvodu celoplošného testovania na Covid-19 prebiehať dištančnou formou (z domu). 

      Nástup do školy je 27. 10 2020 (utorok) a 3. 11. 2020 (utorok).

      Stravu v školskej jedálni nie je potrebné odhlasovať, urobíme to hromadne za celú školu.

      Školský klub detí končí vo štvrtok 22. 10. 2020 do 15.00 hodiny.

      O ďalších zmenách budeme priebežne informovať.

    • Namaľuj ľudového muzikanta
     • Namaľuj ľudového muzikanta

     • V rámci 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020 sme sa zapojili do regionálnej detskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Témou prác bolo výtvarne spracovať ľudových muzikantov. Spomedzi 48 detí zo 7 škôl z Oravy získala ocenenie aj naša žiačka Tamarka Hacajová, 6.B. Srdečne gratulujeme k 2. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Pozor, pozor, škola potrebuje tvoju pomoc!
     • Pozor, pozor, škola potrebuje tvoju pomoc!

     • Akú? No jednoduchú! Denne pošli svoj hlas a ak nás bude veľa, získame na celý rok O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha zdarma. Tak nebuď lenivý, mobil alebo počítač máš stále pri sebe, na www.akademia.o2.sk nájdi našu školičku a zahlasuj. Popros aj babku, dedka, susedov, ale naozaj denne. 

      Viac si prečítaš  TU

    • Október - Mesiac úcty k starším
     • Október - Mesiac úcty k starším

     • Október, jeden z jesenných mesiacov nám pripomína to, aby sme nezabudli na našich seniorov. Aby sme im ukázali, ako ich máme radi, uctili si ich za všetko čo prežili, pripravili si naši žiaci krátky program - aj keď na diaľku, ale zo srdiečka.