Novinky

    • Organizácia vyučovania od 03. 03. 2021
     • Organizácia vyučovania od 03. 03. 2021

     • Vážení rodičia, na základe informácií z MŠVVaŠ pokračuje od 03. 03. 2021 vyučovanie pre 1. - 4. ročník nasledovným spôsobom:

      1. Deti rodičov, ktorí obaja musia pracovať z pracoviska, budú mať vyučovanie prezenčné (v škole). Je potrebné priniesť kópiu potvrdenia od zamestnávateľa alebo podpísané čestné vyhlásenie s nasledujúcim textom: Prehlasujem, že obaja rodičia žiaka ................ nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. 

      2. Ostatní žiaci budú mať vyučovanie dištančné (z domu). 

      3. Stále platí  7- dňová platnosť negatívneho antigénového alebo PCR testu 1 zákonného zástupcu žiaka.

      4. Na základe počtov prítomných žiakov 03. 03. 2021 môže dôjsť k zmene rozvrhu hodín niektorých tried, preto prosíme o pozorné sledovanie pokynov školy a triednych učiteľov.

      5. Prosíme o odhlásenie zo stravy žiakov, ktorí zostávajú na dištančnom (domácom) vyučovaní.

      V prípade nových informácií vás budeme čo najskôr informovať.

      Prajeme všetkým veľa zdravia a pokoja.

       

       

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

      tento školský rok sme opäť zapojili náš projekt do programu Gesto pre mesto. Hlasovať za náš projekt „3D Modelovanie“ môžete prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji SR získa finančný dar 2 000€ od Raiffeisen banka. Hlasovať je možné do 31.3.2021. Veríme, že nás opäť podporíte a zapojíte do hlasovania nielen seba, ale aj svojich blízkych. Ďakujeme za podporu.