Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 133/2015 Dodatok č.2 k zmluve o zverení hnuteľného majetku s DPH 03.06.2015 Mesto Dolný Kubín ZŠ Petra Škrabáka 22.07.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/21 Dodanie učebníc občianskej náuky pre 6. a 7.ročník ZŠ 472,00 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 SPN-Mladé letá, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 06.10.2020
  Zmluva 02/2021 Darovacia zmluvy 32,03 s DPH 28.02.2021 Milan Delimčák-Bukov, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 02.02.2021
  Zmluva 01 2021 Darovacia zmluva 1 800,00 s DPH 22.02.2021 365.nadácia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 22.02.2021
  Zmluva 232020 Zmluva o združenej dodávke elektriky č. 1120414 s DPH 23.12.2020 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriky a plynu o.z. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 04.01.2021
  Zmluva 222020 Dodatok č.7 k Zmluve o zverení hnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 08.10.2013 c.č.:568/2013 s DPH 23.12.2020 Mesto Dolný Kubín Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 30.12.2020
  Zmluva 212020 Zmluva o dodávke plynu s DPH 21.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 21.12.2020
  Zmluva 202020 Zmluva o spolupráci s DPH 26.11.2020 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 07.12.2020
  Zmluva 192020 Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2020/11 s DPH 27.11.2020 GIGABIT, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 30.11.2020
  Zmluva 18 2020 Darovacia zmluva 2 460,00 s DPH 03.11.2020 Nadácia Kia Motoros Slovakia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 23.11.2020
  Zmluva 172020 Zmluva o poskytovaní služby výplatných lístkov na mobilný telefón s DPH 28.10.2020 Vema, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.11.2020
  Zmluva 162020 poistná zmluva-poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 190,00 s DPH 08.10.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.11.2020
  Zmluva 15 2020 Darovacia zmluva 75,73 s DPH 30.10.2020 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.11.2020
  Zmluva 142020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) 210,00 s DPH 02.10.2020 Martin Nosál Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 14.10.2020
  Zmluva 132020 Poistná zmluva č. 9140062665- Skupinové úrazové poistenie 830,09 s DPH 21.09.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 09.10.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/22 Dodanie učebníc slovenského jazyka pre 6.ročník a pracovných zošitov pre 5.-7.ročník ZŠ 1 259,20 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 06.10.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2020/20 Dodanie pracovných učebníc matematiky pre 2.ročník ZŠ 145,86 s DPH 14.09.2020 14.9.-18.9. do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 14.09.2020 Indícia s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 06.10.2020
  Zmluva 04/ 2021 Darovacia zmluva 15,72 s DPH 31.03.2021 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 21.04.2021
  Zmluva 92020 Dodatok k zmluve o poskytovanie verejných služieb s DPH 03.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín 02.09.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2020/9 Dodanie pracovných zošitov evanjelického náboženstva pre 2.-4.ročník ZŠ 140,00 s DPH 10.06.2020 10.6.-29.6.2020 do 15:00 hod. v dĺžke 10 týždňov 10.06.2020 TRANOSCIUS a.s. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 10.06.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/577