Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO3/2023 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 7 500.00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Peter Jendrášek ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/11 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 7 500.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 Ladislav Mokošák Mäso - Údeniny ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 17.02.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/3 Živočíšne výrobky, mrazená hydina a mäsové výrobky 3 100.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 CHRIEN spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 17.02.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO12/2023 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 2 750,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/2016/4 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 1 200.00 bez DPH 18.02.2016 od 18.02.2016 do 25.02.2016 do 14.00 hod. od 1.3.2016 do 28.02.2017 01.03.2016 INMEDIA, s.r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 17.02.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO19/2023 Šlabikár 2.časť 290,00 s DPH 12.06.2023 v dĺžke 10 týždňov 12.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO18/2023 Šlabikár 1.časť 290,00 s DPH 12.06.2023 v dĺžke 10 týždňov 12.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO61/2023 Školské lavice a stoličky do učební 3 252,00 s DPH 16.02.2023 v dĺžke 10 týždňov 23.02.2023 Daffer spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 23.02.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO20/2023 Čítanka pre 1.ročník ZŠ 335,00 s DPH 12.06.2023 v dĺžke 10 týždňov 12.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 30.06.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO9/2023 Čerstvé pečivo 1 100,00 bez DPH 07.09.2023 12.09.2023 v dĺžke 10 týždňov Ing. Mário Jackulík ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín 07.09.2023
  Zmluva 43/2019 zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 s DPH 20.09.2019 Vema, s.r.o. 21.11.2019
  Zmluva 138/2015 zmluva 3142015 s DPH 01.06.2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 20.08.2015
  Zmluva 162020 poistná zmluva-poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 190,00 s DPH 08.10.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.11.2020
  Zmluva 14/2016 darovacia zmluva 131,58 s DPH 25.02.2016 Milan Delinčák - Bukov 10.03.2016
  Zmluva 19/2016 darovacia zmluva 1 528,99 s DPH 26.05.2016 Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu 27.05.2016
  Zmluva 82/2012 Zmluva číslo 2/2012 o poskytovaní stravovania s DPH 10.09.2012 Slovenská republika - správa Detský domov 05.10.2012
  Zmluva 11/2021 Zmluva č. FZOC21020 o poskytovaní konzultačných služibe pri ochrane osobných údajov s DPH 28.06.2021 SOMI Consulting s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 29.06.2021
  Zmluva 91/2013 Zmluva č. 993/2013 s DPH 22.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 09.07.2013
  Zmluva 80/2012 Zmluva č. 99072012/F o poskytnutí príspevku z Fondu rozvoja s DPH 20.04.2012 LESY Slovnskej republiky, štátny podnik ZŠ Petra Škrabáka 16.05.2012
  Zmluva 141/2015 Zmluva č. 4342015 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s DPH 01.10.2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Petra Škrabáka 12.10.2015
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/577