Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 18/2021 Darovacia zmluva 4 000,00 s DPH 24.09.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ Petra Škrabáka Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 05.10.2021
  Zmluva 18 2020 Darovacia zmluva 2 460,00 s DPH 03.11.2020 Nadácia Kia Motoros Slovakia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 23.11.2020
  Zmluva 04/2022 Zmluva o balíkovom účte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 25.02.2022
  Zmluva 07/2022 Príloha k zmluve o balíkovom účte -Všeobecné zmluvné podmienky SLSP s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 25.02.2022
  Zmluva 08/2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.03.2022
  Zmluva 09/2022 Darovacia zmluva č.24511/2022 1 300,00 s DPH 01.03.2022 Nadácia Pontis Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 21.03.2022
  Zmluva 10/2022 Kolektívna zmluva s DPH 28.01.2022 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 22.03.2022
  Zmluva 11 2022 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov z 04.11.2021 112,50 s DPH 21.03.2022 Telovýchovná jednota Veličná Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 28.03.2022
  Zmluva 12/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 330,00 s DPH 04.02.2022 KARATE KLUB DOLNÝ KUBÍN, o.z. Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 30.03.2022
  Zmluva 15 2020 Darovacia zmluva 75,73 s DPH 30.10.2020 Milan Delinčák-BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.11.2020
  Zmluva 162020 poistná zmluva-poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 190,00 s DPH 08.10.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.11.2020
  Zmluva 172020 Zmluva o poskytovaní služby výplatných lístkov na mobilný telefón s DPH 28.10.2020 Vema, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.11.2020
  Zmluva 192020 Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2020/11 s DPH 27.11.2020 GIGABIT, s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 30.11.2020
  Zmluva 06/2022 Zmluva o Platobnej karte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová 23.02.2022
  Zmluva 202020 Zmluva o spolupráci s DPH 26.11.2020 Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 07.12.2020
  Zmluva 212020 Zmluva o dodávke plynu s DPH 21.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 21.12.2020
  Zmluva 222020 Dodatok č.7 k Zmluve o zverení hnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 08.10.2013 c.č.:568/2013 s DPH 23.12.2020 Mesto Dolný Kubín Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 30.12.2020
  Zmluva 232020 Zmluva o združenej dodávke elektriky č. 1120414 s DPH 23.12.2020 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriky a plynu o.z. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 04.01.2021
  Zmluva 01 2021 Darovacia zmluva 1 800,00 s DPH 22.02.2021 365.nadácia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 22.02.2021
  Zmluva 02/2021 Darovacia zmluvy 32,03 s DPH 28.02.2021 Milan Delimčák-Bukov, veľkoobchod ovocie-zelenina Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 02.02.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/577