Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 232020 Zmluva o združenej dodávke elektriky č. 1120414 s DPH 23.12.2020 Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriky a plynu o.z. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 04.01.2021
  Zmluva 01/2022 Zmluva o udelení licencie a prevzatí záväzku zaplatiť odmenu za udelenie licenie s DPH 11.01.2022 Nadácia Kia Slovakia Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 12.01.2022
  Zmluva 14 2021 Dodatok č. 1 k zmluve č. 102142-1 s DPH 13.07.2021 DSI DATA,a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 17.08.2021
  Zmluva 15/2021 Dodatok č. 2 k zmluve č. 102142-1 s DPH 13.07.2021 DSI DATA,a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 17.08.2021
  Zmluva 16/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2021/OE/1.4 1 100,00 s DPH 12.08.2021 Žilinský samosprávy kraj Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 20.08.2021
  Zmluva 17/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvične) s DPH 10.09.2021 Stredná zdravotnícka škola Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 16.09.2021
  Zmluva 18/2021 Darovacia zmluva 4 000,00 s DPH 24.09.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ Petra Škrabáka Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 05.10.2021
  Zmluva 19/2021 Poistná zmluva č. 9140068459-Skupinové úrazové poistenie žiakov s DPH 20.09.2021 Uniqa Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 07.10.2021
  Zmluva 22/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.10.2021 Občianske združenie Aktív-Relax Dolný Kubín Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 15.10.2021
  Zmluva 23/2021 Darovacia zmluva č. 115/9/2021 33,54 s DPH 15.10.2021 Mondi SCP, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 15.10.2021
  Zmluva 27/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.18/2021/e-Školy pre budúcnosť 1 400,00 s DPH 02.12.2021 Nadácia Orange Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 06.12.2021
  Zmluva 02/2022 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R_2/2022 s DPH 21.01.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejne správy Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 25.01.2022
  Zmluva 12/2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPOLOČNE PRE KOMUNITY č. 49/2021 1 900,00 s DPH 23.07.2021 Nadácia SPP Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 11.08.2021
  Zmluva 04/2022 Zmluva o balíkovom účte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 23.02.2022
  Zmluva 05/2022 Zmluva o elektronických službách s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 23.02.2022
  Zmluva 06/2022 Zmluva o Platobnej karte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová 23.02.2022
  Zmluva 03/2022 Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku s DPH 22.02.2022 Ivan Skirčák - AQ Plus Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 23.02.2022
  Zmluva 04/2022 Zmluva o balíkovom účte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 25.02.2022
  Zmluva 07/2022 Príloha k zmluve o balíkovom účte -Všeobecné zmluvné podmienky SLSP s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 25.02.2022
  Zmluva 08/2022 Dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte s DPH 26.01.2022 Slovenská sporitelňa, a.s. Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín Ing. Mária Studeničová riaditeľka školy 03.03.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/510